Sisäilmakorjausten valvonta

Sisäilmaongelmaisten rakennusten korjaaminen on haastavaa ja vaatii erityisosaamista ja aiheeseen perehtymistä myös valvojalta. Inspecta tarjoaa korjaushankkeisiin normaalin valvonnan lisäksi myös erityistä asiantuntijapalvelua. Asianmukaisella korjaustöiden valvonnalla, laadunvarmistuksella ja dokumentoinnilla saadaan varmuutta korjaustöiden onnistumiselle sekä informoitua käyttäjiä ja tilaajia korjaustöiden  etenemisestä.

Sisäilmakorjauksiin liittyvä asiantuntijavalvonta sisältää

 • Korjaussuunnittelun lähtötietoina olevien tutkimusten riittävyyden arviointi
 • Korjaussuunnitelmien tarkastus: ovatko suunnitelmat riittävät poistamaan ongelmat?
 • Työmaan kosteuden ja puhtaudenhallinnan suunnittelu ja määrittely urakkaasiakirjoihin
 • Työmaan kosteuden ja puhtaudenhallinnan koulutukset urakoitsijoiden työnjohdolle ja työntekijöille
 • Työmaan valvontakäynnit rakennusprosessin eri vaiheissa, tarvittava ohjeistus havaittujen epäkohtien poistamiseksi
 • Ilmanvaihdon asennusalueen ja asennusolosuhteiden puhtauden todentaminen
 • Tilojen puhtauden arviointi ennen talotekniikan toimintakokeita ja ennen kiinteistön vastaanottoa
 • Työmaakokouksiin ja sisäilmatyöryhmien kokouksiin ja tiedotustilaisuuksiin osallistuminen
 • Korjaustöiden laadunvarmistus

Inspectan laajat tutkimuspalvelut ovat hyödynnettävissä korjaustöiden laadunvarmistuksessa

 • Tiiveyskokeet, merkkisavu- ja merkkiainekokeet
 • Lämpökamerakuvaus
 • Pölymittaukset (mm. pintapöly, sisäilman hiukkaspitoisuus)
 • Asbesti- ja haitta-ainelaboratorion palvelut
 • Mikrobilaboratorio

Sisäilmakorjausten valvonnan edut

 • Vältetään työ- ja suunnitteluvirheitä korjaushankkeissa
 • Saadaan varmistettua korjaustöiden riittävyys
 • Laadunvarmistus ja dokumentointi puolueettomalta taholta

Ota yhteyttä tai pyydä tarjous