Lennokein tehtävät tarkastukset (drone-tarkastukset) ulkotiloissa