Inspectan koulutusmateriaali on erinomaista

Ensto Finland Oy:n Project Sales Manager Ari Karjalainen on osallistunut lukuisiin Kiwa Inspectan sähkö-, konedirektiivi- ja Atex-koulutuksiin vuodesta 2007 alkaen. Viimeisin koulutus oli Ex-ajankohtaispäivä toukokuussa 2011.

Mikä on saanut sinut osallistumaan koulutuksiin Ari Karjalainen?

- Myyn Enston projektituotteita, muun muassa Atex-koteloita ja laite- ja konevalmistajille tarkoitettuja ohjauskeskuksia. On erittäin tärkeää, että tiedän Atex-direktiivistä ja Ex-standardeista sekä niitä koskevista viimeisimmistä muutoksista. Ensimmäisille Atex-kursseille osallistuin saadakseni perustietoa näistä asioista. Sen jälkeen olen osallistunut koulutuksiin vuosittain päivittääkseni tietoja muutoksien osalta. Myös Atex-direktiivi määrittelee, että tietoja täytyy pitää yllä vuosittain ja koulutuksiin osallistuminen takaa tämän. Lisäksi olen käynyt konedirektiiviä koskevia kursseja sekä päivittänyt osaamistani sähköalan standardien osalta.

Mitä hyötyä sinulle on ollut koulutuksista?

- Kyllä oleellisinta on tietojen päivittäminen. Työssäni on tärkeää, että tiedän viimeisimmät direktiiviä ja standardeja koskevat muutokset ja pystyn välittämään nämä tiedot myös asiakkaillemme. Asiakkaat eivät välttämättä ole niistä selvillä ja se, että he saavat meiltä tätä tietoa, herättää luottamusta. Atex-direktiivi määrittelee tarkkaan sen, mitä saa tehdä, joten asiat täytyy tietää täsmällisesti. Minusta on myös ollut hyödyllistä, että olen saanut jutella koulutuksissa muiden osallistujien kanssa. Keskusteluissa tulee esille erilaisia näkökulmia, joista saa itsekin uusia ajatuksia.

Millainen näkemys sinulla on Kiwa Inspectan koulutuspalveluista?

 - Kiwa Inspectan koulutusmateriaali on erinomaista: kursseilla saatuja kansioita voi hyödyntää jälkikäteen, kun haluaa tarkistaa tietoja. Kiwa Inspecta on myös valinnut luennoitsijoiksi omalta osaamisalueeltaan parhaimmat henkilöt, mikä on ensiarvoisen tärkeää. Lisäksi minusta on erittäin hyvä, että kurssit järjestetään jo ennen kuin standardit muuttuvat, jolloin muutoksen tullessa tieto on jo valmiina. Myös käytännön järjestelyt on aina hoidettu hyvin: kaikki on valmiina, kun astuu ovesta sisään kurssipaikalle.