Inspectassa on paljon tietoa ja osaamista

Yrittäjä Jan Wentjärvi on yksi kokkolalaisen Oy MeCarLos Ab:n neljästä omistajasta. Yritys tarjoaa Kokkolan satamassa nostureiden ajo- ja huoltopalveluja. Wentjärvi oli mukana Kiwa Inspectan järjestämässä Nosturiseminaarissa toukokuussa 2011.

Miksi osallistuit seminaariin Jan Wentjärvi?

- Ajan päätyökseni nostureita ja halusin päivittää tietojani näiden ja muun muassa nostoapu- välineiden osalta. Haluan pysyä ajan tasalla uusista asioista, sillä esimerkiksi apuvälineistä tulee uusia malleja ja niitä koskevat säädökset muuttuvat. Lisäksi hoidan yrityksessämme työsuojeluasioita, ja seminaarin aikana sain myös tietoa nosturialaa koskevista uusista työturvallisuusasioista. Minusta oli myös mukava tavata saman alan kollegoita: on mielenkiintoista kuulla, miten työt hoidetaan muualla ja esimerkiksi, mitä työkaluja ja laitteita kollegat ovat hankkineet ja millaisia käyttökokemuksia heillä on niistä.

Mitä hyötyä seminaarista on työssäsi?

- Eteen tuli paljon sekä uusia että vanhoja asioita. Sain paljon tietoa yleisistä asioista, esimerkiksi nostureiden korjaamisesta. Sain myös hyvän yleiskuvan uusitusta nostureita koskevasta lainsäädännöstä, jota avattiin pääpiirteissään. Tosin nämä asiat ovat laajoja eikä niitä ehditä käymään läpi lyhyessä ajassa, mutta luennoitsijat olivat kuitenkin onnistuneet kokoamaan tärkeimmät näkökohdat. Myös kollegoilta saatu tieto saattaa tulla tarpeeseen.

Mitä mieltä olet Kiwa Inspectan koulutuspalveluista?

- Yleisesti Kiwa Inspectassa on paljon tietoa ja osaamista. Luennoitsijat olivat hyviä ja toivat asioita selkeästi esille, he ovat selvästikin oman alansa asiantuntijoita. Koulutus oli myös ajankohtaista:  esimerkiksi uusia EU-direktiivin mukaisia määräyksiä on tullut voimaan ja kävimme niitä pääpiirteissään läpi. Koin, että seminaari oli itselleni varsin hyödyllinen.