Kohti 0-tapaturmatilannetta

Kiwa Inspecta järjesti huhtikuussa 2011 kaksipäiväisen koulutuksen "Koneiden turvallinen käyttö ja tarkastaminen - valtioneuvoston asetus 403/2008". Yksi osallistujista oli Vaasan Oy:n projektijohtaja Harri Kurila yhtiön Kotkan tehtaalta.

Mikä sai sinut osallistumaan koulutukseen?

Olen ollut tekemisissä tuotannon kanssa jo vuosia, mutta viimeisen vuoden ajan tehtäviini on sisältynyt myös työturvallisuus- ja työhyvinvointiasiat. Osallistuin koulutukseen, koska halusin vahvistaa omaa koneturvallisuusosaamistani: muun muassa laitehankinnoissa pitäisi huomioida koneturvallisuusasetukset, jotta yrityksen työturvallisuutta voidaan parantaa. Nämä asiat on siis hyvä tietää. Ylipäätään Vaasan Oy:ssä on tavoitteena ottaa henkilöstö mukaan työturvallisuuden kehittämiseen. Oleellista on muun muassa se, että henkilöstö osaa arvioida omiin työtehtäviinsä liittyvät riskit.  

Mitä hyötyä koulutuksesta on ollut sinulle?

Voin nyt entistä paremmin opastaa henkilöstöä ja perehdyttää työsuojelupäälliköitä riskien arviointiin. Perehdytyksen myötä pyritään siihen, että leipomoyksiköissä tieto-taito lisääntyy ja päästään kohti 0-tapaturmatilannetta. Koulutus oli hyvin avartavaa: opin paljon ja sain vietyä monia työturvallisuuteen liittyviä asioita eteenpäin yrityksessä. Myös koulutukseen liittyvä tehdaskäynti oli varsin mielenkiintoinen ja antoisa.

Mitä mieltä olet Kiwa Inspectan koulutuspalveluista?

Koulutus oli hyvin ajanmukaista ja laadukasta. Kouluttajat olivat eri alojen asiantuntijoita, jotka muun muassa esimerkkien kautta syvensivät tietoutta. Lait ja asetukset voisivat olla puisevia, mutta nyt ei päässyt pitkästymään. Hyvät esimerkit ja keskustelut pitivät vireillä. Koulutuksessa oli mukana eri alojen ihmisiä, ja minulle tuli kuva, että alalla kuin alalla ovat samat ongelmat ja samoja asioita pyritään viemään eteenpäin. Näitä oppeja voikin soveltaa eri aloille. Itse olen erittäin tyytyväinen saamaani tietopakettiin.