Syventävää ja asioita selkeyttävää tietoa

Sähkötarkastaja Samuel Holopainen Neste Oil Oy:n Porvoon jalostamosta on osallistunut kolmelle Kiwa Inspectan sähköalan räjähdysvaarallisia tiloja koskevalle kurssille: Ex-peruskurssille, Ex-ajankohtaispäivään ja viimeksi toukokuussa 2011 Ex-jatkokurssille.

Miksi olet osallistunut koulutuksiin Samuel Holopainen?

 Työni edellyttää sähkö- ja automaatioalan Ex-stantardien ja Atex-direktiivin hallintaa ja tuntemusta. Tarvitsen päivittäin tietoja, joita koulutuksissa on käyty läpi. Ex-jatkokurssille menin, koska se sopi peruskurssin jatkoksi täydentäen sitä. Tietoa jatkokurssista sain Kiwa Inspectan nettisivuilta, jossa oli hyvä kuvaus kurssista.

Mitä hyötyä koulutuksista on työssäsi?

 - Koulutuksissa on tullut syventävää ja asioita selkeyttävää tietoa Ex-puoleen liittyvistä standardeista, muun muassa standardeista SFS EN 60079-14 ja -17. Lisäksi olen käyttänyt kurssimateriaalia hyödyksi nyt koulutuksen jälkeenkin, kun minua on askarruttanut jokin standardeihin liittyvä kysymys. Kouluttajista etenkin Risto Sulonen on ollut aivan loistava luennoitsija, joka on jäänyt mieleeni: hän on varsinainen asiantuntija, jolla on paljon tieto-taitoa ja annettavaa.

Millainen näkemys sinulla on Kiwa Inspectan koulutuspalveluista ylipäätään?

- Kursseilla on käsitelty tälle alalle tyypillisiä ajankohtaisia asioita, mikä on ollut varsin hyödyllistä. Olen ollut tyytyväinen kaikkien kurssien antiin ja voin suositella niitä muillekin kollegoille.