Tietojen päivitystarve

Pekka Valkonen työskentelee prosessisähköistyksen pääsuunnittelijana Metso Automation Oy:n Tampereen yksikössä. Keväällä 2011 hän osallistui Kiwa Inspectan A- ja B-kursseille "Relesuojaukset keskijänniteverkossa". B-kurssi on A:n jatkokurssi.

Mikä sai sinut osallistumaan kursseille Pekka Valkonen?
"Metso Automation toimittaa automaatiojärjestelmiä energia- ja prosessiteollisuudelle. Näihin tuotantoprosesseihin liittyy keskijännitepuolen sähkönjakelun suojareleistystä, mikä kuuluu työnkuvaani. Halusin päivittää tietojani nykyisistä suojareleistä, sillä työaikana ei aina ehdi seurata komponenttien kehitystä. Kurssille hakeutumisen pääsyy oli siis tietojen päivitystarve. Lisäksi meillä on parhaillaan käynnissä projekteja, joissa kurssin oppeja on voitu hyödyntää." 

 Mikä on ollut kurssien suurin hyöty?
"Olen saanut lisätietoa suojareleiden ominaisuuksien soveltamiseen eli tietoa siitä, miten niitä voidaan käyttää ja miten niistä saadaan uusia ominaisuuksia irti. Minusta oli myös hyödyllistä, että kurssin aikana tietoa ja näkemystä tuli usealta taholta: kouluttajina oli paitsi eri relevalmistajia myös releiden käyttäjiä. Tämä takasi sen, ettei tieto ollut yksipuolista ja vain yhden valmistajan näkökulmasta." 

Millainen näkemys sinulla on Kiwa Inspectan koulutuspalveluista?
"Kiwa Inspectan koulutus on laadukasta, koska kouluttajat ovat oman alansa ammatti-ihmisiä. Myös kurssimateriaali on laadukasta ja sitä voi hyödyntää jatkossakin. Lisäksi yleiset puitteet ovat olleet hyvät ja oppimisilmapiiri positiivinen. Kaiken kaikkiaan pidän koulutuksia erittäin hyvinä."