Turvallisuus paranee, kun asioita tehdään oikeilla menetelmillä

Robottien käyttöönottaja Markku Lukkarinen ABB Oy, Service:ltä osallistui kesäkuussa 2011 Kiwa Inspectan järjestämään puolen päivän mittaiseen uuteen koulutukseen "Käytännön mittausharjoituksia".

Miksi osallistuit koulutukseen?

 - Työtehtäviini kuuluu robottien käyttöönotto, niiden ohjelmointi ja projektien hoito. ABB:lla yksikössämme tehtiin päätös, että kaikki robottien sähkönsyötön kanssa tekemisissä olevat osallistuvat koulutukseen. Meillä kaikilla täytyy olla valmiudet varmistaa, että robotteihin tuleva sähkönsyöttö on tehty oikein. Olen osallistunut myös aikaisemmin Kiwa Inspectan sähköturvallisuuteen liittyviin koulutuksiin.

 Mitä hyötyä koulutuksesta on ollut käytännön työssä?

- Perehdyimme koulutuksen aikana erilaisiin mittalaitteisiin ja mittausmenetelmiin ja opin niistä periaatteet. Tosin puolen päivän koulutus oli mielestäni vähän liian lyhyt, sillä asiaa oli paljon. Tarkoitus on joka tapauksessa viedä tietoa eteenpäin yksikössämme. Ylipäätään olen koulutuksien aikana saanut tietoa muun muassa asioista, jotka lisäävät työturvallisuutta. On hyvä tietää turvalliset toimintatavat, kun ollaan tekemisissä sähkölaitteiden kanssa: turvallisuus paranee, kun asioita tehdään oikeilla menetelmillä.

Mitä mieltä olet Kiwa Inspectan koulutuspalveluista?

 - Kiwa Inspectan kouluttajat ovat asiantuntijoita, jotka tietävät, mistä puhuvat. Tosin toivoisin enemmän käytännön harjoituksia ja tietoa varsinaisista asioista sen sijaan, että koulutuksissa käydään aika paljon läpi EU-direktiivin mukaista lakitekstiä. Toisaalta tietysti ymmärrän sen, että muutokset lähtevät liikkeelle direktiivistä ja niiden myötä määräykset muuttuvat nopeastikin, joten täytyyhän niihin reagoida. Koulutukset ovat siis tältä osin varsin ajankohtaisia.