Hissit, ovet ja muut laitteet

Kiinteistöjen koneiden ja laitteiden, kuten hissien ja automaattiovien tarkoituksenmukainen toiminta on edellytys kiinteistön turvalliselle käytölle. Koulutuksissa vastataan mm. seuraaviin kysymyksiin: Miten turvallinen liikkuminen kiinteistössä varmistetaan? Millaisia standardeja ovien ja hissien huoltoihin liittyy? Entä millaisen riskin tulipalot aiheuttavat?

Koulutukset
Koulutus Sijainti Ajankohta

Aiheesta ei ole tiedossa tulevia tilaisuuksia/koulutuksia. Ota yhteyttä ja kysy lisää!