Kaivostoiminnan turvallisuus

Koulutuksen esittely

Koulutuksessa käydään läpi kaivostoimintaan liittyvää lainsäädäntöä sekä viranomaismääräyksiä. Erilaisten riskien arvioinnista ja niiden hallinnasta esitetään toimintamalleja sekä opetetaan niihin liittyvien menetelmien käyttöä. Pääaiheina ovat työ-, ympäristö-, kemikaali-, automaatio- ja koneturvallisuuteen liittyvien riskien turvallinen hallinta.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa laaja-alaista tietoa kaivosten, rikastamoiden ja muiden kaivostoimintaan liittyvien laitosten turvallisuuden varmistamisesta. Kattavasti suoritettu riskien kartoittaminen ja niiden kokonaisvaltainen hallinta varmistavat turvalliset toimintatavat. Koulutuksessa esitettävien riskienhallintamenetelmien ja dokumentaation tarkoituksena on toimia lupaprosessien tukena sekä auttaa osaltaan tarvittavien lupien ja hyväksyntöjen hakemisessa. Kokonaisvaltainen riskien hallinta takaa myös laitoksen turvallisen toiminnan ilman turhia keskeytyksiä.

Asiakkailta saatuja palautteita koulutuksesta

”Koulutusjärjestelyt toimivat erinomaisesti!”
”Jokaisen luennoitsijan esityksestä kuului kokemus aiheesta.”
”Kaikki luennoitsijat olivat korkean ammattitaidon omaavia ja kertoivat hyviä käytännön esimerkkejä sekä vastasivat osallistujien kysymyksiin auliisti.”
”Erityisen hyvää koulutuksessa oli järjestelmällinen aiheen läpikäynti, aktiiviset osallistujat, paljon esimerkkejä sekä hyvät järjestelyt!”
”Esimerkeistä ja harjoituksista sai näkökulmaa saadun tiedon hyödyntämiseen. Luentomateriaali oli runsas ja hyvä.”

Koulutuksen hinta

908€ + 24% alv.

Kysy lisätietoja

training.finland@inspecta.com p. 010 521 600
Koulutukset
Koulutus Sijainti Ajankohta

Aiheesta ei ole tiedossa tulevia tilaisuuksia/koulutuksia. Ota yhteyttä ja kysy lisää!