Käytössä olevien koneiden tekninen turvallisuus

Koulutuksen esittely

Koulutuksessa käydään läpi olennaisimmat käytössä olevia koneita koskevat tekniseen turvallisuuteen liittyvät vaatimukset. Aamupäivän aikana tutustutaan tarkemmin koneiden valinnassa ja hankinnassa huomioon otettaviin asioihin sekä koneen sijoittamiseen liittyviin turvallisuusnäkökohtiin. Iltapäivän puolella kuullaan kaikkia koneita koskevista rakenteellisista turvallisuusvaatimuksista ja koneille tehtävien tarkastusten sisällöstä. Koulutuksen lopuksi käsitellään vielä koneiden modernisointia.

Heti koulutuksen alussa koulutukseen osallistuvilta kerätään kysymyksiä, joihin osallistujat toivovat saavansa vastauksia koulutuspäivän aikana. Kaikkiin aiheeseen liittyviin kysymyksiin pyritään löytämään vastaus päivän aikana.

HUOM! Koulutuksessa opiskellaan käytössä olevien koneiden tekniseen turvallisuuteen liittyviä perusasioita. Koulutukseen osallistuvilla ei tarvitse olla ennakkotietoa aiheesta koulutukseen tultaessa.  Suositeltavaa kuitenkin on, että koulutukseen tultaessa osallistujilla on halussaan perustiedot koneiden käytönaikaista työturvallisuutta koskevista säädöksistä ja niiden sisältämistä velvoitteista, esim. koulutuksen Työturvallisuus koneiden käytössä sisältämät tiedot. Kyseinen koulutus järjestetään edellisenä päivänä samassa paikassa tämän koulutuksen kanssa, jolloin koulutukseen tulijat voivat halutessaan osallistua helposti molempiin koulutuksiin. Molempiin koulutuksiin osallistuminen ja niiden päätteeksi järjestettävien tenttien läpäisy on edellytyksenä Työpaikan koneturvallisuuskortin myöntämiselle.

Koulutukseen osallistuvat saavat 20 % alennuksen Inspectan kesällä 2016 julkaisemasta Koneturvallisuuden käsikirjasta.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on tarkoitettu koneiden käytönaikaisesta turvallisuudesta vastaaville ja siitä kiinnostuneille henkilöille sekä työpaikan työturvallisuusasioista vastaaville ja työsuojeluorganisaatioon kuuluville henkilöille. Koulutus sopii myös koneiden ja työvälineiden käytönaikaisia tarkastuksia tekeville ns. päteville henkilöille (VNa 403/2008, 5 §). Koulutus on yleinen eikä siinä rajoituta mihinkään tiettyyn koneryhmään tai teollisuudenalaan.

Koulutuksen hinta

645€ + 24% alv.

Kysy lisätietoja

training.finland@inspecta.com p. 010 521 600