Koneiden riskien arvioinnin perusteet

Koulutuksen esittely

Koneiden valmistajien on tehtävä riskien arviointi, jotta koneeseen sovellettavat terveys- ja turvallisuusvaatimukset voitaisiin määrittää. Sen jälkeen kone on suunniteltava ja rakennettava ottaen huomioon riskien arvioinnissa saadut tulokset. Myös riskien arviointia koskevat dokumentaatiovaatimukset ovat täsmentyneet konedirektiivissä 2006/42/EY.

Käytössä olevien koneiden osalta riskien arviointia edellytetään työturvallisuuslain (738/2002) lisäksi valtioneuvoston asetuksessa työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008). Asetuksen mukaan työnantajan on selvitettävä ja arvioitava järjestelmällisesti kaikkien koneiden turvallisuus. Erityisesti koneiden riskien arviointia on tehtävä tuotannon ja työmenetelmien muutosten yhteydessä.

Koulutuksessa käydään läpi koneiden riskien arvioinnin yleiset periaatteet sekä teoriatasolla että käytännön harjoitustyön avulla. Koulutuksessa tutustutaan myös yleisimpiin riskien arvioinnissa käytettäviin menetelmiin ja riskien hallinnassa sovellettavaan turvallistamistoimenpiteiden ensisijaisuusjärjestykseen.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on tarkoitettu kaikille koneiden riskien arviointia tekeville ja siitä kiinnostuneille. Koulutus soveltuu yhtä hyvin koneiden suunnittelijoille ja valmistajille kuin myös henkilöille, jotka arvioivat käytössä olevien ja hankittavien koneiden turvallisuutta työpaikoilla.

Koulutuksessa opiskellaan koneiden riskien arvioinnin perusasioita eli koulutukseen osallistuvilla ei tarvitse olla minkäänlaista ennakkotietoa koneiden riskien arvioinnin tekemisestä. Suositeltavaa kuitenkin on, että koulutukseen tultaessa osallistujilla on halussaan perustiedot koneiden turvallisuutta koskevista säädöksistä ja yleisistä suunnitteluperusteista (esim. koulutuksen Koneiden turvallisuuden perusteet suunnittelijoille ja valmistajille tai Työturvallisuus koneiden käytössä sisältämät tiedot).

Asiakkailta saatuja palautteita koulutuksesta

"Ammattilaisia"
"Täyttä asiaa koko päivä. Eri riskinarviointimenetelmät antavat koneenrakentajalle työkaluja joista voi valita omaan ympäristöön parhaiten soveltuvan."
"Käytännön järjestelyt sujuivat mainiosti"

Koulutuksen hinta

645€ + 24% alv.

Kysy lisätietoja

training.finland@inspecta.com p. 010 521 600
Koulutukset
Koulutus Sijainti Ajankohta
Koneiden riskien arvioinnin perusteet Tampere 11.10.2018
Koneiden riskien arvioinnin perusteet Vantaa 29.11.2018
Koneiden riskien arvioinnin perusteet Tampere 12.2.2019
Koneiden riskien arvioinnin perusteet Vantaa 9.4.2019