Koneturvallisuuden ajankohtaispäivä 2018

Koulutuksen esittely

Koneturvallisuuden ajankohtaispäivä pureutuu koneturvallisuuden ajankohtaisiin teemoihin lainsäädännön tarkentuvien tulkintojen sekä alati uusiutuvien koneturvallisuusstandardien kautta. Vuoden 2018 ajankohtaispäivässä perehdytään erityisesti heinäkuussa 2017 julkaistuun konedirektiivin soveltamisoppaan päivitettyyn versioon.

Päivä alkaa viranomaisen ajankohtaispuheenvuorolla, jossa käsitellään mm. koneturvallisuutta koskevaan lainsäädäntöön valmisteilla olevia muutoksia. Tämän jälkeen kuullaan kattava katsaus tuoreimmista täsmennyksistä, muutoksista ja vivahde-eroista konedirektiivin 2006/42/EY tulkinnoissa, jotka sisältyvät konedirektiivin soveltamisoppaan päivitettyyn painokseen (versio 2.1). Katsauksessa käydään aluksi läpi oppaaseen tehdyt sisällön rakennetta koskevat muutokset ja sen jälkeen keskitytään yksittäisiin tiettyjä aihealueita koskeviin tulkintoihin. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat mm. koneyhdistelmät, uusia ja vanhoja koneita sisältävät yhdistelmät, osittain valmiit koneet, vaihdettavat laitteet sekä turvakomponentit.

Tulkintakatsauksen jälkeen käydään läpi yleisimmissä B-tyypin koneturvallisuusstandardeissa tapahtuneita muutoksia ja niiden vaikutuksia uusien koneiden turvallisuustasoon. Tässä osuudessa keskitytään erityisesti odottamattoman käynnistyksen estämistä koskevan standardin uuteen versioon.

Koneturvallisuuden ajankohtaispäivä on ainutlaatuinen tilaisuus päivittää tiedot koneturvallisuudesta ajan tasalle ja tavata muita koneturvallisuusasioiden kanssa päivittäin työskenteleviä – tule mukaan!

HUOM. KONETURVALLISUUSOSAAJIEN PÄTEVÖITYMISOHJELMAAN OSALLISTUVAT! Koneturvallisuuden ajankohtaispäivään osallistuvilla on mahdollisuus saada tilaisuudesta mukaansa koneturvallisuusosaajien pätevöitymisohjelmaan takautuvasti hyväksi luettavien koulutusten teoriakokeet, jos ilmoittaa tenttimishaluistaan vähintään 2 vk etukäteen osoitteeseen koneturvallisuus@inspecta.com. Aiemmin suoritettujen koulutusten hyväksi lukeminen takautuvasti on mahdollista v. 2018 loppuun asti.

Kenelle koulutus sopii?

Koneiden suunnittelijat ja valmistajat, koneiden käytönaikaisesta turvallisuudesta vastaavat henkilöt, yritysten työturvallisuusasioista vastaavat henkilöt, työpaikan työsuojeluorganisaatioon kuuluvat sekä muut uusien ja käytössä olevien koneiden turvallisuudesta ja sen kehittämisestä kiinnostuneet.

Koulutuksen hinta

645€ + 24% alv.

Kysy lisätietoja

training.finland@inspecta.com p. 010 521 600
Koulutukset
Koulutus Sijainti Ajankohta
Koneturvallisuuden ajankohtaispäivä 2018 Tampere 15.11.2018