Koneturvallisuus prosessiteollisuudessa

Koulutuksen esittely

Koulutuksessa käsitellään prosessilaitoksen suunnittelussa ja rakentamisessa mukana olevien eri toimijoiden rooleja ja vastuita koneturvallisuuden näkökulmasta. Päivän aikana käydään läpi mm. konedirektiivin soveltamista prosessilaitoksessa ja konedirektiivin edellyttämää koneiden riskien arviointia osana prosessilaitoksen riskien arviointia. Lisäksi koulutuksessa tutustutaan tarkemmin koneiden kulkuteitä ja huoltotasoja koskeviin vaatimuksiin sekä käytännön ongelmatilanteisiin, joihin voi törmätä hyödynnettäessä olemassa olevia kulkuteitä ja huoltotasoja osana uutta konet-ta/konelinjaa. Koulutuksessa kuullaan myös prosessilaitoksiin sisältyviin koneisiin liittyvistä paine-laitteista sekä koneturvallisuuteen liittyvistä työnantajan vastuista ja velvollisuuksista prosessilaitosta modernisoitaessa.

Kenelle koulutus sopii?

Prosessiteollisuudelle koneita toimittavat laitevalmistajat, prosessiteollisuuden laitostoimittajat (suunnittelijat, turvallisuusasiantuntijat, tuoteturvallisuusvastaavat, tuotepäälliköt jne.) ja toiminnanharjoittajat prosessiteollisuudessa (hankintahenkilöstö, ostajat, turvallisuusasian-tuntijat jne.).

Koulutuksen hinta

645€ + 24% alv.

Kysy lisätietoja

training.finland@inspecta.com p. 010 521 600
Koulutukset
Koulutus Sijainti Ajankohta
Koneturvallisuus prosessiteollisuudessa Vantaa 14.3.2019