Aiemmin suoritettujen Inspectan koneturvallisuuskoulutusten hyväksilukeminen takautuvasti

Vuosina 2014 – 2017 suoritetut Inspectan koneturvallisuuskoulutukset on mahdollista tietyin edellytyksin hyväksilukea takautuvasti osaksi koneturvallisuusosaajien pätevöitymisohjelmaa. Alla on kuvattu eritasoisten vanhojen koulutusten hyväksilukemiseen liittyviät menettelytavat.

  • Vanhojen ns. peruskoulutusten hyväksilukeminen pätevyysohjelman ensimmäisen tason (koneturvallisuuskortin) suorittamiseksi:
    • Jos haluat hyväksilukea takautuvasti vuosina 2014 – 2017 käymäsi Inspectan koulutuksen ”Koneiden turvallisuuden perusteet suunnittelijoille ja valmistajille”, ilmoittaudu ja osallistu samannimisen koulutuksen 2-osaan (eli koulutukseen ”Koneiden turvallisuuden perusteet suunnittelijoille ja valmistajille, osa 2: Turvallistaminen automaation keinoin” tai ”osa 2: Turvallistaminen mekaanisin keinoin”). Ilmoita lisäksi viimeistään 2 vk ennen ko. koulutusta sähköpostitse osoitteeseen koneturvallisuus@inspecta.com, että aiot suorittaa koneturvallisuuskortin ja sisällyttää siihen aiemmin käymäsi koulutuksen.
    • Jos haluat hyväksilukea takautuvasti vuosina 2014 – 2017 käymäsi Inspectan koulutuksen ”Koneiden ja työvälineiden turvallinen käyttö ja tarkastaminen” tai ”Koneiden turvallinen käyttö ja tarkastaminen työpaikalla”, ilmoittaudu ja osallistu täydentävään koulutukseen ”Työpaikan koneturvallisuuskorttiin valmistava koulutus vanhan käyttöasetuskoulutuksen hyväksilukeville”.
  • Vanhojen vuosien 2014 – 2017 aikana suoritettujen Inspectan yleis- ja jatkotason koneturvallisuuskoulutusten (esim. koneiden riskien arviointi, ohjausjärjestelmät, koneiden sähkölaitteistot, koneiden modernisointi turvallisuusnäkökulmasta jne.) hyväksilukeminen osaksi pätevöitymisohjelman toisen tai kolmannen tason suoritusta:
    • Koneturvallisuuskortin (taso 1) suoritettuasi ilmoittaudu ja osallistu ”Koneturvallisuuden ajankohtaispäivään”.  Ilmoita lisäksi viimeistään 2 vk ennen ajankohtaispäivää sähköpostitse osoitteeseen koneturvallisuus@inspecta.com, että aiot suorittaa koneturvallisuusasiantuntijan tai koneturvallisuusmestarin pätevyyden ja sisällyttää siihen aiemmin käymiäsi Inspectan koneturvallisuuskoulutuksia.  Pätevyyden todentamiseen liittyvät koulutusten aihepiiriä käsittelevät kirjalliset kokeet saat mukaasi Koneturvallisuuden ajankohtaispäivästä ja kokeet palautetaan sähköisesti osoitteeseen koneturvallisuus@inspecta.com kahden viikon kuluessa ajankohtaispäivän jälkeen.

Jos aiemmin suoritettujen koulutusten hyväksilukeminen mietityttää, ota meihin yhteyttä!

Huom! Mahdollisuus hyväksilukea koulutuksia takautuvasti päättyy v. 2018 lopussa.

Lisätiedot: Johtava asiantuntija Katri Tytykoski, puh. 050 59 34 445, katri.tytykoski@inspecta.com

Ota yhteyttä