Sopimus- ja vastuuasiat konekaupassa

Koulutuksen esittely

Koulutuksessa käsitellään kone- ja laitekauppaan liittyviä sopimusasioita sekä eri osapuolten vastuita ja velvollisuuksia konekauppaa tehtäessä.

Koulutuksen alussa luodaan katsaus koneiden suunnittelua ja valmistusta koskevaan EU:n konedirektiiviin 2006/42/EY ja sen sisältämiin velvoitteisiin koneiden valmistajille. Päivän avausosuudessa käydään läpi mm. koneiden ja osittain valmiiden koneiden lailliseen markkinoille saattamiseen liittyvät konedirektiivin 2006/42/EY esittämät menettelyt (esim. CE-merkintä, dokumentaatiovaatimukset ym.).

Valtaosa koulutuksen sisällöstä keskittyy erilaisiin kone- ja laitekauppaan liittyviin sopimusehtoihin.  Koulutuksessa tarkastellaan konekauppaan liittyviä tärkeimpiä riskejä (esim. viivästykset toimituksissa, virhetilanteet, korvausvaatimukset, jälkitoimitukset jne.) ja näiden välttämistä ja rajoittamista sopimusehdoilla. Lisäksi tarkastellaan, miten velvoitteet ja vastuut määräytyvät, jos asioita jää sopimatta.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus soveltuu kaikille koneiden myynti- ja hankintaorganisaatioon kuuluville henkilöille, jotka osallistuvat konekauppaan liittyvien tarjousten, tilausten, sopimusten tai teknisten spesifikaatioiden tekemiseen ja niistä neuvottelemiseen (esim. myynti- ja ostopäälliköt, kaupalliset johtajat, myyjät, ostajat jne.). Koulutus on yleinen, eikä siinä rajoituta mihinkään tiettyyn toimialaan.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on auttaa kaupan eri osapuolia sopimuskäytäntöjen noudattamisessa ja hankalien riitojen ja ongelmatilanteiden välttämisessä.

Koulutuksen hinta

615€ + 24% alv.

Kysy lisätietoja

training.finland@inspecta.com p. 010 521 600
Koulutukset
Koulutus Sijainti Ajankohta
Sopimus- ja vastuuasiat konekaupassa Vantaa 20.11.2018