Työpaikan koneturvallisuuskorttiin valmistava koulutus vanhan käyttöasetuskoulutuksen hyväksilukeville

Koulutuksen esittely

Koulutuksessa käydään läpi sellaisia käytössä olevia koneita koskevia lähinnä tekniseen turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia, joita ei ole käsitelty em. Inspectan tarjontaan vuosina  2014 – 2016 sisältyneissä työvälineiden käyttöasetusta (VNa 403/2008) käsitelleissä koulutuksissa, mutta joiden hallitseminen on edellytyksenä Työpaikan koneturvallisuuskortin suorittajille.

Koulutuksessa kerrataan ensin työnantajan ja työntekijöiden vastuita ja velvollisuuksia koneturvallisuudessa. Aamupäivän aikana käsitellään lisäksi työpisteiden turvallisuusvaatimuksia koneiden aiheuttamien päästöjen ja niiltä suojautumisen kannalta. Iltapäivän aikana tutustutaan koneen sijoittamiseen liittyviin turvallisuusnäkökohtiin sekä kuullaan koneille tehtävien tarkastusten sisällöstä. Koulutuksen lopuksi käsitellään vielä lyhyesti koneiden modernisointia. Koulutuksen viimeinen tunti on varattu Työpaikan koneturvallisuuskortin kirjallisten kokeiden suorittamiseen. Kirjallisia kokeita varten mukaan kannattaa varata myös vanhan, suoritukseen takautuvasti hyväksiluettavan, käyttöasetuskoulutuksen materiaali, sillä materiaalia saa pitää esillä kirjallista koetta tehtäessä.

Työpaikan koneturvallisuuskortin suorittajien lisäksi koulutukseen voivat halutessaan osallistua muutkin koneiden käytönaikaisesta turvallisuudesta vastaavat ja siitä kiinnostuneet henkilöt sekä työpaikan työturvallisuusasioista vastaavat ja työsuojeluorganisaatioon kuuluvat henkilöt, vaikka ensisijaisesti koulutus onkin tarkoitettu täydennyskoulutukseksi niille Työpaikan koneturvallisuuskortin suorittajille, jotka ovat aiemmin vuosina 2014 – 2016 suorittaneet Inspectalla työvälineiden käyttöasetusta käsitelleen koulutuksen.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on tarkoitettu niille, jotka haluavat
hyväksyttää takautuvasti vuonna 2014 – 2016 käymänsä Inspectan koulutuksen ”Koneiden ja työvälineiden turvallinen käyttö ja
tarkastaminen” tai ”Koneiden turvallinen käyttö ja tarkastaminen työpaikalla”
osaksi Inspectan uutta koneturvallisuusosaajien pätevöitymisohjelmaa. 

Koulutuksen hinta

645€ + 24% alv.

Kysy lisätietoja

training.finland@inspecta.com p. 010 521 600
Koulutukset
Koulutus Sijainti Ajankohta

Aiheesta ei ole tiedossa tulevia tilaisuuksia/koulutuksia. Ota yhteyttä ja kysy lisää!