Mittalaitteet ja kalibrointi

Kurssimme tarjoavat perusteet mittauksen laadunhallintaan, toimintaperiaatteisiin ja mittaustarkkuuteen. Lisäksi saat työkaluja mittausepävarmuuden laskemiseen. Näiden oppien avulla voidaan vahvistaa luottamusta kauppakumppaneiden välillä sekä optimoida materiaalivirtoja.

Koulutukset
Koulutus Sijainti Ajankohta

Aiheesta ei ole tiedossa tulevia tilaisuuksia/koulutuksia. Ota yhteyttä ja kysy lisää!