Nostolaitteiden rakennesuunnittelu standardin SFS-EN 13001 mukaisesti

Koulutuksen esittely

Nostureiden rakennesuunnittelua käsittelevää SFS-EN 13001  standardisarjaa sovelletaan nostureiden lisäksi useiden muidenkin nostolaitteiden suunnittelussa. Standardisarjaan viitataan esimerkiksi henkilönostimia, konedirektiivin mukaisia hissejä ja kevytnostureita, kuten puominostimia ja yksipalkkinostimia, käsittelevissä standardeissa, tulevaisuudessa myös nostoapuvälineitä koskevassa standardissa.

Kurssilla käydään läpi standardisarjan yleisiä osia ja tehdään katsaus sarjan valmiisiin sekä valmisteilla oleviin osiin. Lisäksi ehdotetaan laskentamenettelyä rajatiloihin, joihin ei nosturistandardeissa oteta kantaa sekä tehdään lyhyt katsaus muihin standardeihin, jotka viittaavat SFS-EN 13001  standardisarjaan.

Kenelle koulutus sopii?

Nosturien, kevytnosturiratojen, henkilönostimien ja nostoapuvälineiden suunnittelijat, valmistajat ja hankinnoista vastaavat.

Asiakkailta saatuja palautteita koulutuksesta

"Kouluttajat olivat selkeitä ja johdonmukaisia."
"Rento ilmapiiri."
"Taso oli korkea!"
"Materiaali oli valmiiksi saatavilla mikä helpotti luennon seuraamista ja muistiinpanojen tekoa"
”Järjestelyt sujuivat mallikkaasti.”

Koulutuksen hinta

645€ + 24% alv.

Kysy lisätietoja

training.finland@inspecta.com p. 010 521 600
Koulutukset
Koulutus Sijainti Ajankohta
Nostolaitteiden rakennesuunnittelu standardin SFS-EN 13001 mukaisesti Vantaa 13.3.2019