Painelaitteet ja hitsaus

Painelaitteiden käyttö ei koskaan ole riskitöntä, ja siksi sitä valvotaan lakisääteisesti. Samoin hitsaustyötä koskevat tarkat vaatimukset laadun takaamiseksi, sillä parhaatkin suunnittelulaskelmat ovat turhia, jos aineet tai hitsauksen laatu eivät vastaa odotuksia. Painelaitekoulutuksemme perehdyttävät painelaitteiden suunnitteluun, valmistukseen ja toimintaan EU:n direktiivien ja standardien sekä kansallisten asetusten mukaisesti. Hitsauskoulutuksemme pohjautuvat perusteelliseen standardien tuntemukseen ja käytännön kokemukseen: ne auttavat vastaamaan materiaalien valintaan, hitsaukseen ja hitsauslaadun arvioinnin liittyviin vaatimuksiin.