F-kaasua käyttävien kaasusammutuslaitteistojen asentajien ja huoltajien pätevyyskoulutus

Koulutuksen esittely

Ympäristölainsäädännön muutoksen seurauksena kaasusammutuslaitteistojen asennus- ja huoltotöitä tekevien henkilöiden on suoritettava pätevyyskoe.

Koulutus perustuu Suomen lainsäädäntöön ”Asetukseen 452/2009 (http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20090452?toc=1)

Kohderyhmä: Kaasusammutusjärjestelmäliikkeet, jotka käsittelevät fluorattuja hiilivetyjä.

Kaasusammutuslaitteistojen huoltajan pätevyysvaatimukset: Laitteita tarkastavan, asentavan, kunnossapitävän ja huoltavan henkilön sekä sammutusaineita käsittelevän henkilön on suoritettava teoria- ja näyttökoe, jonka hyväksytysti suorittaneet ovat oikeutettuja hakemaan pätevyystodistusta Tukesilta.

Koulutuksesta järjestetään tentti, joka toimii teoriaosan todistuksena.

Näyttökoe käytännön osaamisesta: Pätevyyskokeen näyttökoe (käytännön osuus) järjestetään henkilön omalla työpaikalla. Näyttökokeen arvostelee yrityksen kaasusammutuslaitteistojen vastuuhenkilö, jolla tulee olla voimassa oleva kaasusammutuslaitteistojen vastuuhenkilöpätevyys tai sertifioitu työnjohtajapätevyys.

Näyttökoe järjestetään asennetulla ja tarkastetulla kaasusammutuslaitteistolla.

Näyttökokeen osa-alueet: • Kaasupullojen ja -säiliöiden turvallinen käsittely (liikuttaminen, varastointi ja huolto) • Kaasupullojen tai – säiliöiden turvallinen asentaminen laitteistoon • Laitteiston kirjanpidon, tarkastusdokumenttien ja huolto-ohjelman tarkastaminen ja tietojen päivittäminen sekä ongelmakohtien toteaminen ja tarkastaminen • Laitteiston ja kaasusäiliöiden visuaalinen tarkastaminen vuotojen varalta

Näyttökoetta suorittava henkilö suorittaa valvotusti pätevyyskokeen edellyttämät työtehtävät. Näyttökoetta arvosteleva henkilö seuraa työsuoritukset ja tekee suorituksista arvioinnin (arvosteluasteikko 0-5, jossa tulos 0 vastaa hylättyä). Arvioinnin tulokset toimitetaan Inspectalle. Inspecta liittää tiedot lopulliseen todistukseen ja toimittaa hakijalle todistuksen. Näyttökokeen kaikki arvosteluosa-alueet tulee olla hyväksyttyjä.

Hyväksytysti kummatkin kokeet (teoria/näyttökoe) suorittaneet henkilöt ovat oikeutettuja hakemaan pätevyystodistusta Tukesilta.

Koulutuksen hinta

635€ + 24% alv.

Kysy lisätietoja

training.finland@inspecta.com p. 010 521 600
Koulutukset
Koulutus Sijainti Ajankohta

Aiheesta ei ole tiedossa tulevia tilaisuuksia/koulutuksia. Ota yhteyttä ja kysy lisää!