Sammutuslaitteisto korjausrakentamisessa

Koulutuksen esittely

Koulutuksessa käydään läpi laitteistoja koskevat määräykset ja säädökset, laitteistojen rakenteet ja toimintaperiaatteet, tarkastusvaatimukset ja -käytännöt sekä henkilön velvollisuudet ja vastuut. Koulutus sisältää lisäksi käytännön harjoittelua ja erilaisia harjoitustehtäviä.

Koulutuksen tavoitteena on tarjota sammutuslaitteiston parissa työskenteleville suunnittelijoille, vastuuhenkilöille, asiantuntijoille ja viranomaisille oikeat välineet korjausrakentamisen parissa. Koulutus tarkentaa sammutuslaitteistohenkilöstön osaamista rakennuksen käyttötavan muuttuessa.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on tarkoitettu kaikille sammutuslaitteiston parissa työskenteleville.

Koulutuksen hinta

635€ + 24% alv.

Kysy lisätietoja

training.finland@inspecta.com p. 010 521 600
Koulutukset
Koulutus Sijainti Ajankohta

Aiheesta ei ole tiedossa tulevia tilaisuuksia/koulutuksia. Ota yhteyttä ja kysy lisää!