Sammutuslaitteistosuunnittelijoiden koulutus (3+1+1 pvä)

Koulutuksen esittely

Koulutuksessa käydään läpi laitteistoja koskevat määräykset ja säädökset, laitteistojen rakenteet ja toimintaperiaatteet, tarkastusvaatimukset ja -käytännöt sekä henkilön velvollisuudet ja vastuut. Koulutus sisältää lisäksi käytännön harjoittelua ja erilaisia harjoitustehtäviä.Koulutuksen jälkeen osallistujilla on mahdollisuus osallistua sammutuslaitteistohenkilöiden tutkintoon ja hakea Finanssiala ry:n suunnittelijatoimistojen luetteloon. Koulutus tarjoaa hyödyllistä tietoa sammutuslaitteistojen parissa työskenteleville suunnittelijoille. Koulutus etenee yleisemmistä aihealueista syventäviin. Koulutuksen yhteydessä suunnittelijat suunnittelevat harjoitustyönä annetun tehtävän. Kukin suunnittelija voi tehdä harjoitustyön oman laitteistotyypin mukaisesti (Sprinkleri- Vesisumu- ja kaasusammutuslaitteisto).

Kolmen päivän koulutuksen ensimmäinen päivä on kaikille yhteinen. 2. ja 3. päivä jakaantuu eri laitteistotyyppien mukaisesti.

4. päivä tutkintoon valmentava päivä: Koulutuksessa käydään läpi tenttialuetta malliesimerkkien avulla sekä tenttiin kuuluvia laskuharjoituksia. HUOM! Päivään ilmoittaudutaan vielä erikseen.

5. päivä tutkintopäivä: Henkilön on osoitettava riittävän laaja-alainen sammutuslaitteistoihin liittyvä laitteistojen rakenteiden, säädösten ja määräysten tuntemus sekä kyky suorittaa pätevyysalueeseen kuuluvia tehtäviä. Tämä pätevyys osoitetaan tutkinnolla, johon kuuluu sekä kirjallinen säädöksiä ja määräyksiä koskeva kuulustelu että käytännön työtehtäviä kuvaava suoritus esim. käytännön tarkastuksen suunnittelu ja raportointi.

Kenelle koulutus sopii?

Kolmen päivän koulutusohjelma on suunnattu erityisesti sammutuslaitteistosuunnittelijoille. Koulutus kehittää edelleen myös muita sammutuslaitteistojen parissa työskentelevien asiantuntijoiden ja viranomaisten asiantuntijuutta.

Jos haluat rekisteröityä Finanssiala ry:n suunnittelijatoimistojen luetteloon niin tämä 3 päivän koulutus + sekä hyväksytysti suoritettu tutkinto täyttää heidän vaatimuksen siihen.

  • Sammutuslaitteistosuunnittelijat
  • Muut sammutuslaitteistojen parissa työskentelevät asiantuntijat
  • Sammutuslaitteistojen parissa työskentelevät viranomaset

Koulutuksen hinta

2175€ + 24% alv.

Kysy lisätietoja

training.finland@inspecta.com p. 010 521 600