Prosessit, auditointi ja laatu

Työnteon tehokkuus on useimmiten kiinni tarkoituksenmukaisesta johtamisesta ja toimivista prosesseista. Johtamisen ja prosessien koulutuksissa pyritään ymmärtämään prosessien ja niiden kehityksen merkitys työympäristöön ja työn tuottavuuteen. Kurssit sopivat erityisesti johtajille, päälliköille, prosessinomistajille sekä auditointeja suorittaville henkilöille.