ISO 22301:2012 Liiketoiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmä

Koulutuksen esittely

Liiketoiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmällä kehitetään ja ylläpidetään prosesseja, joiden avulla valmiutta selvitä erilaisista häiriötilanteista tai toiminnan katkoksista kehitetään jatkuvasti paremmaksi. Jatkuvuuden hallinta sopii kaiken kokoisille organisaatioille, joiden ydintoimintaan liittyy suoraan tai välillisesti vaatimuksia valmiuteen, varautumiseen tai häiriöttömän toiminnan toteuttamiseen.

Kurssi muodostuu alustuksista ja vuorovaikutteisista keskusteluista sekä ryhmätöistä. Jokainen standardin vaatimus käydään läpi ja avataan ymmärrettäväksi. Kurssiin sisältyy aiheeseen johdattava etukäteistehtävä, joka puretaan koulutuspäivän aluksi. Kurssin jälkeen on mahdollista tehdä syventävä tehtävä, jonka kommentoinnista sovitaan erikseen.

Tavoite

Koulutuksen jälkeen osallistuja ymmärtää liiketoiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmän kokonaisuuden sekä tietää, mitä yksittäiset vaatimukset tarkoittavat käytännön toiminnassa.

Kenelle koulutus sopii?

Kurssi on suunniteltu siten, että se soveltuu liiketoiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmän kehittämistä aloittavalle tai sitä päivittäville asiantuntijoille sekä niille, jotka hakevat uusia ajatuksia järjestelmänsä edelleen kehittämiseen.

Koulutuksen hinta

730 € + alv. 24 %

Kysy lisätietoja

training.finland@inspecta.com

p. 010 521 600