Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ISO 9001 -hengessä

Koulutuksen esittely

Koulutuksessa opitaan ISO 9001 -standardin mukaisen laatujärjestelmän rakentamisen perusteet, asiakkaiden ja sidosryhmien rooli järjestelmän tavoitteissa, sisällössä, prosesseissa, resursseissa ja palautteiden hankinnassa. Koulutus antaa tietoa laadunhallintajärjestelmän rakentamisesta, ei valmiita ratkaisuja.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka sisältää etukäteistehtävän, kaksi lähiopetuspäivää ja välitehtävän.

Ennakkotehtävänä on oman organisaation nykytilan kartoittaminen. Välitehtävänä on laadunhallintajärjestelmän projektisuunnitelman laatiminen ja prosessien tunnistaminen.

Koulutuksen hinta

1130€ + 24% alv.

Kysy lisätietoja

training.finland@inspecta.com p. 010 521 600
Koulutukset
Koulutus Sijainti Ajankohta

Aiheesta ei ole tiedossa tulevia tilaisuuksia/koulutuksia. Ota yhteyttä ja kysy lisää!