Polku sertifiointiin -koulutuskokonaisuus - laatupäällikön oppimispolku (ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästä) (4 pv)

Koulutuksen esittely

Koulutuksen tavoite: Polku sertifiointiin - koulutuskokonaisuus on suunnattu organisaatiolle, joka haluaa johdonmukaisen ja kattavan valmennuksen johtamis- ja hallintajärjestelmän rakentamiseksi. Koulutuksen päämääränä on saavuttaa sertifiointiin tarvittavat valmiudet. Oppimispolkuun on koottu Kiwa Inspectan tehokkaat ja erinomaista palautetta saaneet johtamisjärjestelmäkoulutukset tiiviiksi paketiksi. Koulutukset on aikataulutettu realistisesti siten, että järjestelmän rakentaminen sertifiointikuntoon on mahdollista kokonaisuuden jälkeen.

Koulutuskokonaisuus pitää sisällään yhteensä neljä lähiopetuspäivää. Kahden päivän osakokonaisuuksien välillä tehdään välitehtäviä, jotka syventävät opittua ja niiden tulokset ovat suoraan hyödynnettävissä organisaation johtamisjärjestelmän kehittämiseksi. Koulutuksen osakokonaisuudet ovat:

1) Uudet ISO 14001 vaatimukset selkokielellä  (1 pvä) 2) Ympäristöjärjestelmän ISO 14001 rakentaminen (1 pvä) ja 3) Tehokas sisäinen auditointi (2 pvä).

Valmennuksen jälkeen osallistuja hallitsee - standardin vaatimustenmukaisen johtamisjärjestelmän rakentamisen perusteet - organisaation johtamisjärjestelmän itsenäisen kehittämisen standardin vaatimusten mukaiselle tasolle - tehokkaat sisäisen auditoinnin periaatteet ja menettelytavat, jotka ovat yrityksen toiminnan jatkuvan parantamisen sekä sertifikaatin saamisen ja ylläpidon keskeisiä kysymyksiä.

Koulutuskokonaisuuden ja sitä seuranneen organisaation itsenäisen johtamisjärjestelmän kehittämisen jälkeen, kokonaisuutta voidaan täydentää organisaatiokohtaisella kuiluanalyysillä. Analyysi testaa organisaation valmiudet ennen mahdollista sertifiointiarviointia.

Kenelle koulutus sopii?

Polku sertifiointiin - koulutuskokonaisuus on suunnattu organisaatiolle, joka haluaa johdonmukaisen ja kattavan valmennuksen ISO 14001 -hallintajärjestelmän rakentamiseksi.

Koulutuksen hinta

1795€ + 24% alv.

Kysy lisätietoja

training.finland@inspecta.com p. 010 521 600
Koulutukset
Koulutus Sijainti Ajankohta

Aiheesta ei ole tiedossa tulevia tilaisuuksia/koulutuksia. Ota yhteyttä ja kysy lisää!