Sisäisen auditoijan pätevöitymiskoulutus (3 pv)

Koulutuksen esittely

Toteuta-Tarkista-Paranna –silmukkaa.  Ammattimaisten, pätevien auditoijien suorittama toiminnan auditointi on parasta ennaltaehkäisevää riskien hallintaa, kokemusten vaihtoa toimintojen kesken, tehokasta avainasioiden tiedottamista, oppimista puolin ja toisin, näkemysten avartamista, toinen toistensa tukemista laatu-, ympäristö- ja turvallisuustavoitteiden saavuttamisessa ja jatkuvassa parantamisessa sekä parhaiden käytäntöjen tunnistamisessa ja terävöittämisessä. Tehokkaista auditoinneista hyötyvät niin auditoitavat kohteet kuin auditoijat ja sekä koko organisaatio. Suunnitelmallinen valmistautuminen, jämäkkä toteutus, harkittu raportointi ja havaittujen kehitystoimenpiteiden toteuttaminen ovat tuloksellisen ja laadukkaan auditoinnin kivijalkoja.Auditoijien pätevöitymiskoulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet oman organisaation laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmän auditoinnin suunnitteluun, toteuttamiseen ja tehostamiseen. Koulutus noudattaa laatu- ja ympäristöauditoinnin 19011- standardia. Koulutus on  kolmepäiväinen, joka sisältää luentoja, ryhmätöitä ja oman organisaation harjoitusauditointeja. Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus osallistua lopputenttiin. Tentin hyväksyttävästi suorittaneille Kiwa Inspecta myöntää sisäisen auditoijan todistuksen.

Koulutuksen hinta

1750€ + 24% alv.

Kysy lisätietoja

training.finland@inspecta.com p. 010 521 600

Koulutukset
Koulutus Sijainti Ajankohta
Sisäisen auditoijan pätevöitymiskoulutus (3 pvä) 4.9., 2.10. ja 30.10.2018 Vantaa 4.9.2018