Tunnetko toimittajasi vai otatko riskejä

Koulutuksen esittely

Tästä koulutuksesta saat tarvittavat ja riittävät tiedot omien toimittajiesi valintaan ja hallintaan. Opit toimittajahallinnan tarkoituksen, arviointikriteereiden merkityksen sekä liiketoiminnan että hankinnan onnistumisen ja lopputuloksen näkökulmasta.  Koulutuksessa kerrotaan, miten operatiivista toimituskykyä ja siihen liittyviä laatunäkökulmia voidaan käyttää toimittajan soveltuvuusvaatimuksina ja miten vaatimukset perustellaan hankinnan kohteeseen vaikuttavina asioina. 

Koulutus kattaa perusasiat arviointien toteuttamiseen uuden ISO 9001:2015 -standardin tarkoittamassa laajuudessa.  Koulutuksessa esitetään riskipohjaisen toimittajavalvonnan periaatteita, sen toteuttamisessa käyttökelpoisia menetelmiä ja resursseja sekä esitetään tutkimuksellista faktaa toimittaja-arviointien liiketoiminnallisista hyödyistä. 

Päivän sisällön perusteella pystyt myös perustamaan, parantamaan tai benchmarkkaamaan omat arviointikäytänteenne suurten monikansallisten tilaajien kuten ABB:n, Metson, Outotecin ja Patrian, yhdessä määrittelemään tasoon.

Kenelle koulutus sopii?

  • Hankintajohto
  • Laatupäälliköt
  • Ostajat

Tavoite

Tunnetko toimittajasi vai otatko riskejä on tarkoitettu hankintatoimen laatukoulutukseksi. Toimittajaverkostoille ja toimittajille asetettavia vaatimuksia käydään läpi suurten tilaajaorganisaatioiden näkökulmista. Keskeistä on, mitä näillä vaatimuksilla halutaan saavuttaa.

Kurssilla on mahdollista ostaa ja tilata Standardi PSK8404 työkaluksi niille, jotka haluavat saada käyttöönsä suurten tilaajien arviointikriteerit jalostettuna Prosessiteollisuuden standardisoimiskeskuksen työryhmän näkökulmilla. Standardi ei kuulu koulutuksen hintaan. Halutessasi voit tilata, toimittaja-arviointistandardin PSK 8404:n, ilmoittautumisen yhteydessä alennettuun (-50%) hintaan 101 eur (alv 0%).

Asiakkailta saatuja palautteita koulutuksesta

"Laaja asiantuntemus ja mielenkiintoisia tarinoita elävästä elämästä."
"Pääsen hyödyntämään opittua tietoa standardeineen heti. Helpottaa hurjasti saadessani hyvät työkalut."
"Hyvät ja toimivat järjestelyt."

Koulutuksen hinta

730€ + 24% alv.

Kysy lisätietoja

training.finland@inspecta.com p. 010 521 600
Koulutukset
Koulutus Sijainti Ajankohta

Aiheesta ei ole tiedossa tulevia tilaisuuksia/koulutuksia. Ota yhteyttä ja kysy lisää!