Sähkö, ATEX ja Ex

Sähköturvallisuus koostuu lukuisista sähköasennuksia ja sähkölaitteita koskevista vaatimuksista sähkötyöturvallisuutta unohtamatta. Näiden erityisvaatimusten osaaminen on sähköalalla välttämätöntä. Räjähdysvaarallisten tilojen, tiloissa käytettävien laitteiden ja siellä työskentelevien ihmisten turvallisuutta säädellään ATEX-direktiiveillä, standardeilla ja kansallisella lainsäädännöllä. Kiwa Inspectan koulutustarjonta mahdollistaa tämän aihepiirin erityisvaatimusten perusteellisen ja osin syvällisen opiskelun. Asiantuntijoiden johdolla perehdytään räjähdysvaarallisten tilojen vaatimusten lisäksi myös asennuksiin ja sovelluksiin käytännönläheisin esimerkein.