Räjähdysvaaralliset tilat (ATEX) mekaniikka-alan ja prosessiteollisuuden vastaaville ammattilaisille

Koulutuksen esittely

Koulutus antaa osallistujille kattavat perustiedot turvallisen toiminnan edellytyksistä, toiminnasta ja ylläpidosta työyhteisössä. Koulutus on suunniteltu räjähdysvaarallisissa tiloissa työskenteleville tai niistä vastaaville henkilöille, joilta vaaditaan ATEX-olosuhdedirektiivin ymmärrys.

Tavoite

Koulutuksen tavoite on työturvallisuuden lisääminen huomioiden räjähdysvaarallisten tilojen (ATEX) olosuhdedirektiivin vaatimukset.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on suunniteltu räjähdysvaarallisissa tiloissa työskenteleville tai niistä vastaaville henkilöille, joilta vaaditaan ATEX-olosuhdedirektiivin ymmärrys. Kohderyhmänä ovat esimerkiksi:

  • tuotantolaitosten vastuuhenkilöt
  • mekaaninen kunnossapito
  • käyttöhenkilöstö
  • suunnittelijat
  • hankinta
  • alihankkijat

Koulutuksen hinta

645 € + alv. 24 %

Kysy lisätietoja

training.finland@inspecta.com

p. 010 521 600