Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus

Koulutuksen esittely

Uudistettu koulutusohjelma! Inspectan 2-päiväinen koulutus ”Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus” on vakiinnuttanut paikkansa ATEX-koulutusten johtavana lippulaivana Suomessa. Vuoden 2017 alussa on koulutuksen ohjelma ja sisältö uudistettu vastaamaan niin ikään uudistuneiden lainsäädännön ja alan standardien vaatimuksia. Koulutuksen rakenne ja aiheet on koottu aiheittain ja teemoittain helposti omaksuttavaan muotoon luopuen perinteisestä standardimaisuudesta.

Koulutuksen rakenne ja sisältö: Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus -koulutuksen 2-päiväinen toteutus mahdollistaa asioiden laajan ja kattavan mutta paikoin myös erittäin yksityiskohtaisen käsittelyn ja lähestymistavan. Koulutuksen alussa käydään läpi ATEX-tilojen, tilaluokitusten ja tiloissa käytettävien laitteiden vaatimuksia. Nämä perusteet muodostavat pohjan niin sähkö- kuin mekaanistenkin laitteiden suunnittelulle, asentamiselle, käytölle, huollolle, tarkastamiselle ja kunnossapidolle. Koulutuksen pääpaino on standardien SFS-EN 60079-14 ja SFS-EN 60079-17 sisällöissä ja vaatimusten käytäntöön soveltamisessa.

Osaamisvaatimusten täyttäminen: Koulutus sopii erinomaisesti osaksi työnantajalta vaadittua velvoitetta työntekijöiden osaamisen varmistamisesta ja asianmukaisen opetuksen ja ohjauksen antamisesta räjähdyssuojelusta. Koulutus täyttää esimerkiksi Valtioneuvoston asetuksen räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta (VNa 576/2003) liitteen 2 ja standardin SFS-EN 60079-14 (2015) velvoittavan liitteen A vaatimukset koulutusvelvoitteesta ja -laajuudesta.

Pätevyyskortti, todistus ja rekisteröinti: Koulutukseen sisältyy kirjallinen koe, jonka hyväksytyn läpäisyn perusteella osallistujille myönnetään koulutustodistuksen lisäksi erityinen Räjähdysvaarallisten tilojen pätevyys -kortti. Kortti on voimassa 5 vuotta ja toimii erinomaisena ja käytännöllisenä apuvälineenä henkilön osaamisen ja perehtyneisyyden osoittamisessa. Uutuutena on vuoden 2017 kevään aikana käyttöön otettava julkinen Inspectan sivuilla ylläpidettävä rekisteri hyväksytyistä koulutuksen läpäisseistä henkilöistä. 1.1.2017 jälkeen hyväksytysti koulutuksen ja kokeen läpäisseiden henkilöiden tiedot siirtyvät automaattisesti rekisteriin, ellei henkilö halua tätä erikseen kieltää. Rekisteröinti sisältyy koulutukseen hintaan, eikä siitä veloiteta erikseen mitään vuosi- tai rekisteröintimaksuja.

Koulutus voidaan järjestää myös yrityskohtaisena tilauskurssina, pyydä tarjous.

Kenelle koulutus sopii?

Räjähdysvaarallisissa tiloissa sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen sekä automaa-tiojärjestelmien kanssa työskentelevät henkilöt, kuten:

  • tilojen turvallisuudesta vastaavat henkilöt
  • suunnittelijat, urakoitsijat ja asentajat
  • sähkölaitteistojen kunnossapitohenkilöstö
  • Ex-laitteiden valmistajat ja maahantuojat

Koulutuksen hinta

1180€ + 24% alv.

Kysy lisätietoja

training.finland@inspecta.com p. 010 521 600
Koulutukset
Koulutus Sijainti Ajankohta
Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus Oulu 23.10.2018 - 24.10.2018
Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus Vantaa 6.11.2018 - 7.11.2018