Relesuojauksen jatkokurssi teollisuudelle

Koulutuksen esittely

Teollisuuden suurjänniteverkkojen relesuojaus on jatkoa uudelle 2-päiväiselle Relesuojauksen peruskurssille ja on nimensä mukaisesti rakennettu teollisuuden sähkönjakelun tarpeisiin. Teollisuuden suurjänniteverkot ja muut sähkönjakeluverkot muodostavat mielenkiintoisen ja haasteellisen ympäristön eri suojausmenetelmien toteuttamiselle ja ylläpidolle.

Teollisuuden suurjännitejakeluverkon rakenne ja suojaustavat poikkeavat sähkölaitosten ja jakeluverkkoyhtiöiden sähkönjakeluverkoista monin tavoin.

Teollisuudessa jakeluverkkojen pituudet ja sähkönsiirron etäisyydet ovat huomattavasti lyhyempiä kuin yleisissä jakeluverkoissa. Teollisuudessa jakeluverkkojen oikosulkuvirrat ovat puolestaan merkittävästi suurempia ja tästä seuraa suuremmat kaapelien poikkipinnat ja järeämmät muuntajat. Teollisuusverkko on yleensä toteutettu säteittäisesti ja kaikki tämä yhdistettynä asettaa teollisuuden sähkönjakeluverkkojen suojaamiselle omat erityiset haasteensa.

Teollisuuden suurjänniteverkkojen relesuojaus tarjoaa laajan ja monipuolisen katsauksen teollisuusverkkojen suojauksen toteuttamiseen ja ylläpitoon. Koulutuksessa käydään käytännön esimerkein läpi eri suojausmenetelmien toteutusta, etuja ja haittoja.

Koulutuksen hinta

1095€ + 24% alv.

Kysy lisätietoja

training.finland@inspecta.com p. 010 521 600
Koulutukset
Koulutus Sijainti Ajankohta
(UUSI) Teollisuuden suurjänniteverkkojen relesuojaus (2pv) Vantaa 15.1.2019 - 16.1.2019