Relesuojauksen peruskurssi (6/10/20kV)

Koulutuksen esittely

Relesuojauksen peruskurssi on tarkoitettu kaikille suurjännitesähkönjakeluverkkojen (6/10/20 kV) kanssa työskenteleville henkilöille perustietojen hankkimiseksi. Peruskurssin ohjelma on uudistettu perusteellisesti 2016 ja samalla peruskurssi laajeni kaksipäiväiseksi. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä, aikaisempaa tietämystä keskijänniteverkkojen relesuojauksesta mutta sähkönjakelutekniikan perusasioiden osaaminen helpottaa koulutuksessa käsiteltävien asioiden omaksumista.

Relesuojauksen peruskurssilla käydään läpi relesuojauksen toteutuksen eri vaiheet ja perusperiaatteet, jakeluverkkojen eri osien suojaustavat ja -mahdollisuudet sekä tiedonsiirron ja kommunikaation hyödyntäminen suurjännitesähköverkkojen valvonnassa, operoinnissa ja vikojen paikannuksessa. Peruskurssilla käsiteltävät asiat muodostavat pohjan niin sähköverkkoyhtiöiden (sähkölaitokset) kuin teollisuudenkin jakeluverkkojen tarpeisiin. Relesuojauksen peruskurssin luennoitsijoilla on pitkä ja laaja kokemus erilaisten sähkönjakeluverkkojen suojauksista ja sovelluksista. Koulutuksessa käsitellään aiheita monipuolisesti käytännön esimerkkien avulla.

Relesuojauksen peruskurssin jälkeen on mahdollista jatkaa aihealueen opiskelua kahden kohdennetun jatkokurssin aiheilla. Kaksipäiväinen Teollisuuden suurjänniteverkkojen relesuojaus -koulutus on suunnattu teollisuusympäristöön ja teollisuuslaitoksen sisäisen jakeluverkon tarpeisiin. Relesuojauksen jatkokurssi sähkölaitoksille -koulutus on myös kaksipäiväinen keskittyen puolestaan jakeluverkkoyhtiöiden sähkönsiirtoverkkojen tarpeisiin.

Kenelle koulutus sopii?

Kurssi on tarkoitettu:

  • sähkö- ja teollisuuslaitosten sähköalan ammattilaisille
  • suunnittelijoille
  • konsulteille
  • asennuksen valvojille ja urakoitsijoille

Tavoite

Relesuojauksen peruskurssista saat perustietoa keskijänniteverkon suojauksesta. Luennoijat käyvät koulutuksessa lävitse esimerkkejä relesuojausten toteutuksista.

Koulutuksen hinta

1095€ + 24% alv.

Kysy lisätietoja

training.finland@inspecta.com p. 010 521 600
Koulutukset
Koulutus Sijainti Ajankohta
Relesuojauksen peruskurssi (6/10/20kV)(2pv) Tampere 10.4.2019 - 11.4.2019
Relesuojauksen peruskurssi (6/10/20kV) (2pv) Vantaa 8.10.2019 - 9.10.2019