Yhdistetty sähkötyöturvallisuus SFS 6002 ja hätäensiapu

Koulutuksen esittely

Koulutuksessa käydään läpi käytännönläheisesti sähkötyöturvallisuuden kannalta keskeisimmät asiat ja korostetaan ohjeistuksen, turvallisten työmenetelmien ja jännitteettömyyden toteamisen merkitystä turvallisen työskentelyn kannalta. Koulutus kattaa myös SFS 6002 standardin vaatimukset hätäensiapukoulutuksesta.

Hyväksytysti suoritettu standardin SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus ja voimassa oleva hätäensiapukoulutus edellytetään kaikilta sähköalan töitä tekeviltä henkilöiltä, mukaan luettuna työnjohto-, suunnittelu-, käyttötoiminta-, opetus- ja muissa asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt. Suositellaan myös opastetuille henkilöille.

Koulutuksen ja siihen kuuluvan kirjallisen kokeen hyväksytystä suorittamisesta myönnetään Sähkötyöturvallisuuskortti ja myös suoritetusta hätäensiapukoulutuksesta myönnetään SPR:n kortti. Sähkötyöturvallisuuskoulutus on voimassa viisi vuotta ja hätäensiapukoulutus on voimassa kolme vuotta.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus sopii kertauskoulutuksena henkilöille, jotka ovat suorittaneet aikaisemmin sähkötyöturvallisuuskoulutuksen sekä henkilöille, joiden täytyy päivittää hätäensiaputaidot.

Koulutuksen hinta

425€ + 24% alv.

Kysy lisätietoja

training.finland@inspecta.com p. 010 521 600
Koulutukset
Koulutus Sijainti Ajankohta
UUSI KOULUTUS! Yhdistetty sähkötyöturvallisuus SFS 6002 ja hätäensiapu Vantaa 4.12.2018