IT-palveluiden hallinnan standardisarja ISO/IEC 20000

Koulutuksen esittely

Suuren kansainvälisen suosion saanut, IT-palveluiden hallintaa käsittelevä ISO/IEC 20000 -standardisarja tarjoaa laajan joukon prosesseja ja hyviä käytäntöjä erityisesti tietoteknisten palveluiden kehitys-, toimitus- ja tukitoimintojen kehittämiseen ja hallintaan.

Sarjan keskeisimmän osan, vaatimusstandardin ISO/IEC 20000-1, uusi versio on julkaistu huhtikuussa 2011. Tämä osa on entistä paremmin yhteensopiva mm. ISO 9001 -laadunhallintastandardin ja ISO/IEC 27001-tietoturvallisuuden hallintastandardin kanssa.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus soveltuu IT-palveluiden tarjoajille (sekä organisaation sisäiset toiminnot kuten tietohallintoyksiköt että ulkoiset yhteistyökumppanit) ja ohjelmistoyrityksille:
  • IT-palvelutoimintojen ja -prosessien kehittäjät ja kouluttajat
  • laatupäälliköt
  • arvioijat ja auditoijat
  • esimiehet
  • työnjohtajat

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa yleiskuva ISO/IEC 20000 -standardisarjasta ja sen eri osista sekä perehdyttää osallistujat erityisesti vaatimusosan ISO/IEC 20000-1:2011 rakenteeseen, prosesseihin ja vaatimusten yleisen tason tulkintaan.

Standardi ISO/IEC 20000-1:2011 on oltava ja standardi ISO/IEC 20000-2:2011 olisi hyvä olla mukana koulutuksessa. Lisätietoja ja tilaukset Suomen Standardisoimisliitosta, puh. (09) 149 9331/myynti tai netistä (www.sfs.fi). Standardit eivät sisälly koulutuksen hintaan.

Koulutuksen hinta

1130€ + 24% alv.

Kysy lisätietoja

training.finland@inspecta.com p. 010 521 600
Koulutukset
Koulutus Sijainti Ajankohta
IT-palveluiden hallinnan standardisarja ISO/IEC 20000 Vantaa 6.2.2019 - 7.2.2019
IT-palveluiden hallinnan standardisarja ISO/IEC 20000 Vantaa 25.9.2019 - 26.9.2019