Tietoturvallisuusstandardi ISO/IEC 27001

Koulutuksen esittely

Koulutus auttaa osallistujia tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän rakentamisessa ja edelleen kehittämisessä avaamalla ja taustoittamalla ISO/IEC 27000 –standardisarjaa ja erityisesti sen vaatimusstandardia ISO/IEC 27001.

Päivien aikana osallistujille syntyy ymmärrys siitä, mitä standardin SFS-ISO/IEC 27001:2017 vaatimukset tietoturvallisuuden hallintajärjestelmälle tarkoittavat. Koulutuksessa käsitellään kaikki standardin vaatimukset ja sen liitteen A hallintakeinot lukuisten käytännön esimerkkien, sekä muiden ko. standardisarjan osien ja muiden standardien tukemana. Koulutus voidaan sisällyttää tietoturvallisuusarvioijan pätevöitymiskoulutukseen.

Koulutuksen aihealueet:

  • tietoturvallisuus ja hallintajärjestelmät
  • tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän rakentaminen
  • riskienhallinta
  • tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän sertifiointi ja arvioinnit
  • vaatimukset tietoturvallisuuden hallintajärjestelmälle (standardin luvut 4-10):

4 Organisaation toimintaympäristö 5 Johtajuus 6 Suunnittelu 7 Tukitoiminnot  8 Toiminta 9 Suorituskyvyn arviointi  10 Parantaminen - tietoturvariskien hallintatavoitteet ja –keinot (standardin liite A) 5 Tietoturvapolitiikat 6 Tietoturvallisuuden organisointi 7 Henkilöstöturvallisuus 8 Suojattavan omaisuuden hallinta 9 Pääsynhallinta 10 Salaus 11 Fyysinen turvallisuus ja ympäristön turvallisuus 12 Käyttöturvallisuus 13 Viestintäturvallisuus 14 Järjestelmien hankkiminen, kehittäminen ja ylläpito 15 Suhteet toimittajiin 16 Tietoturvahäiriöiden hallinta 17 Liiketoiminnan jatkuvuuden hallintaan liittyviä tietoturvanäkökohtia 18 Vaatimustenmukaisuus - Tentti, jolla arvioidaan koulutuksen vaikuttavuutta.

Tentissä saa olla esillä standardit ja koulutusaineisto.

Koulutuksen hinta

1130€ + 24% alv.

Kysy lisätietoja

training.finland@inspecta.com, p. 010 521 600
Koulutukset
Koulutus Sijainti Ajankohta
Tietoturvallisuusstandardi ISO/IEC 27001 Vantaa 6.11.2018 - 7.11.2018