Tietoturvan sisäinen auditointi

Koulutuksen esittely

Koulutuksessa opitaan soveltamaan tietoturvallisuusstandardin vaatimuksia sisäiseen arviointiin ja arvioinnin menettelytapoja. Huomio kohdistetaan arvioijan kannalta tärkeisiin tietoturva-asioihin. Miten arvioinnit voidaan suunnitella ja toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti?

Koulutuksessa käydään läpi:

  • Tietoturvallisuuden sisäisten arviointien lähestymistapoja
  • Tietoturvallisuusjärjestelmän auditoinnin tehtävät
  • Tietoturvallisuusjärjestelmän auditoinnin suunnittelu
  • Loppukeskustelu

Asiakkailta saatuja palautteita koulutuksesta

"Esityksen selkeys; vuorovaikutteisuus."
"Antoi vahvistusta ja selvensi auditointiin liittyviä asioita."
"Erittäin hyvät järjestelyt - kiitos!"

Koulutuksen hinta

730€ + 24% alv.

Kysy lisätietoja

training.finland@inspecta.com p. 010 521 600
Koulutukset
Koulutus Sijainti Ajankohta

Aiheesta ei ole tiedossa tulevia tilaisuuksia/koulutuksia. Ota yhteyttä ja kysy lisää!