Työsuojelupäällikön pätevöitymiskoulutus 2018 (5 pvä)

Koulutuksen esittely

Koulutuksen tarkoituksena on antaa ajankohtaista tietoa kokeneille työsuojelupäälliköille ja –asiantuntijoille. Kurssi koostuu viidestä lähiopetuspäivästä, ennakkotehtävästä, välitehtävästä ja lopputyöstä. Kurssilla jaetaan tietoa myös osallistujien omista kokemuksista ja verkostoidutaan muiden työsuojelupäälliköiden kanssa.   Työsuojelupäälliköt ry on kehittänyt jäsenilleen sopivaa pätevöitymiskoulutusta jo vuodesta 1972 alkaen. Vuoden 2018 koulutuksen järjestää KIwa Inspecta uudistuneen koulutusohjelman mukaisesti. Työsuojelupäälliköt ry pätevöitymiskoulutuksen suorittaminen tukee, riittävän työkokemuksen lisäksi eurooppalaisen European Occupational Safety and Health Manager -pätevyyssertifikaatin hakemista. Kurssin suorittaneet voivat hakea suoraan eurooppalaista pätevyyttä, sillä kurssisisältö on ennakkoon hyväksytetty sertifikaatteja myöntävässä IFE Institut für Ergonomiessa.

Koulutuspäivät: 1. päivä Turvallisuusjohtaminen 2. päivä Työsuojelusäädösten merkitys ja onnettomuuksiin varautuminen 3. päivä Riskien ja työkyvyn hallinta 4. päivä Opinnäytetöiden esittely ja Kiwa Inspecta vapaaehtoinen osio 5. päivä Turvallisuuskulttuuri

Kenelle koulutus sopii?

Työsuojelupäälliköt ry myöntää koulutuksen hyväksytystä suorituksesta pätevöitymistodistuksen, joka on osoitus alaan perehtyneisyydestä. Pätevöitymiskoulutuksella on EU-vertailtavuus.

Pätevöitymisen (ASM = Authorized Safety Manager)) myöntää Työsuojelupäälliköt ry:n tutkintotoimikunta.

Haku- ja lähtötasovaatimukset pätevöitymistodistukselle:

  • 1 Taso C / vähäriskiset työpaikat (esimerkiksi toimistotyöpaikat) Lähtötasovaatimukset: kolme vuotta työkokemusta työterveys- ja turvallisuustehtävissä teknikko, insinööri tai vastaava tutkinto turvallisuustutkinto (25 op), työsuojelupäällikön perustietokurssi (3 op) ja muita alan opintoja (22 op).
  • 2 Taso B / keskiriskiset työpaikat (esimerkiksi palvelualat, elektroniikkateollisuus, sähkö- ja telealat) / B2 toimialakohtainen pätevyys Lähtötasovaatimukset: insinööri AMK tai ylempi korkeakoulututkinto viisi vuotta työkokemusta työterveys- ja turvallisuustehtävissä ylempi turvallisuustutkinto (50 op), työsuojelupäällikkökurssi (6 op), johtamiseen liittyvää koulutusta ja muita alan opintoja (44 op).
  • 3 Taso A / korkeariskiset työpaikat Lähtötasovaatimukset: insinööri AMK tai ylempi korkeakoulututkinto viisi vuotta työkokemusta Master of Safety (90 op.) tai vastaava oppimäärä, johtamiseen liittyvää ja muita alan opintoja 30 op

Koulutukseen voi osallistua vaikka ei olisi vielä hakemassa pätevöitymistodistusta. Kurssin suorituksen perusteella pätevöitymistodistuksen voi hakea myöhemminkin, kun vaatimukset täyttyvät.

Koulutuksen hinta

2590€ + 24% alv.

Kysy lisätietoja

training.finland@inspecta.com p. 010 521 600
Koulutukset
Koulutus Sijainti Ajankohta

Aiheesta ei ole tiedossa tulevia tilaisuuksia/koulutuksia. Ota yhteyttä ja kysy lisää!