Automaatioturvallisuus ja toiminnallinen turvallisuus

Yhteiskuntamme automatisoituu. Samalla riskien arvioinneista sekä turvajärjestelmien suunnittelusta tulee yhä tärkeämpää. Koulutuksissamme tarkastellaan mm. sitä, miten toiminnallista turvallisuutta sovelletaan eri teollisuuden alueilla, millaisia vaatimuksia turvakriittisiltä laitteilta säännösten mukaan edellytetään sekä kuinka riskejä kartoitetaan ja eheystasoja määritellään.