Automaatioturvallisuus ja toiminnallinen turvallisuus

Yhteiskuntamme automatisoituu. Samalla riskien arvioinneista sekä turvajärjestelmien suunnittelusta tulee yhä tärkeämpää. Koulutuksissamme tarkastellaan mm. sitä, miten toiminnallista turvallisuutta sovelletaan eri teollisuuden alueilla, millaisia vaatimuksia turvakriittisiltä laitteilta säännösten mukaan edellytetään sekä kuinka riskejä kartoitetaan ja eheystasoja määritellään.

Koulutukset
Koulutus Sijainti Ajankohta
Prosessiteollisuuden turva-automaatio ja IEC 61511 (2pv) Vantaa 20.9.2017 - 21.9.2017
Toiminnallisen turvallisuuden perusteet Vantaa 18.10.2017
Toiminnallinen turvallisuus ja IEC61508 ed.2 (3pv) Vantaa 14.11.2017 - 16.11.2017