F-kaasua käyttävien kaasusammutuslaitteistojen asentajien ja huoltajien pätevyyskoulutus

Ajankohta 5.9.2018
Kesto 1 pv
Sijainti Vantaa

Ilmoittaudu

Esittely

Ympäristölainsäädännön muutoksen seurauksena kaasusammutuslaitteistojen asennus- ja huoltotöitä tekevien henkilöiden on suoritettava pätevyyskoe. Koulutus perustuu Suomen lainsäädäntöön ”Asetukseen 452/2009 (http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20090452?toc=1) Kohderyhmä: Kaasusammutusjärjestelmäliikkeet, jotka käsittelevät fluorattuja hiilivetyjä. Kaasusammutuslaitteistojen huoltajan pätevyysvaatimukset: Laitteita tarkastavan, asentavan, kunnossapitävän ja huoltavan henkilön sekä sammutusaineita käsittelevän henkilön on suoritettava teoria- ja näyttökoe, jonka hyväksytysti suorittaneet ovat oikeutettuja hakemaan pätevyystodistusta Tukesilta. Koulutuksesta järjestetään tentti, joka toimii teoriaosan todistuksena. Näyttökoe käytännön osaamisesta: Pätevyyskokeen näyttökoe (käytännön osuus) järjestetään henkilön omalla työpaikalla. Näyttökokeen arvostelee yrityksen kaasusammutuslaitteistojen vastuuhenkilö, jolla tulee olla voimassa oleva kaasusammutuslaitteistojen vastuuhenkilöpätevyys tai sertifioitu työnjohtajapätevyys. Näyttökoe järjestetään asennetulla ja tarkastetulla kaasusammutuslaitteistolla. Näyttökokeen osa-alueet: • Kaasupullojen ja -säiliöiden turvallinen käsittely (liikuttaminen, varastointi ja huolto) • Kaasupullojen tai – säiliöiden turvallinen asentaminen laitteistoon • Laitteiston kirjanpidon, tarkastusdokumenttien ja huolto-ohjelman tarkastaminen ja tietojen päivittäminen sekä ongelmakohtien toteaminen ja tarkastaminen • Laitteiston ja kaasusäiliöiden visuaalinen tarkastaminen vuotojen varalta Näyttökoetta suorittava henkilö suorittaa valvotusti pätevyyskokeen edellyttämät työtehtävät. Näyttökoetta arvosteleva henkilö seuraa työsuoritukset ja tekee suorituksista arvioinnin (arvosteluasteikko 0-5, jossa tulos 0 vastaa hylättyä). Arvioinnin tulokset toimitetaan Inspectalle. Inspecta liittää tiedot lopulliseen todistukseen ja toimittaa hakijalle todistuksen. Näyttökokeen kaikki arvosteluosa-alueet tulee olla hyväksyttyjä. Hyväksytysti kummatkin kokeet (teoria/näyttökoe) suorittaneet henkilöt ovat oikeutettuja hakemaan pätevyystodistusta Tukesilta.

Kenelle koulutus sopii?

Kaasusammutuslaitteistojen asennus- ja huoltotöitä tekevät henkilöt.

Koulutuksen sisältö

8.30 – 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9:00 Koulutuksen avaus 09.05 Otsonikerros ja sen suojelu • Ilmastonmuutos ja sen hillintä • Lainsäädäntö otsonikerroksen suojelemiseksi • Lainsäädäntö fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämiseksi Antero Peltomaa, aluepäällikkö. Kiwa Inspecta Tauko 10.00 Kaasupullot • mitä voi tehdä • miten täytetään • miten liikutellaan • mtien huolletaan ja käsitellään • mitä vaaroja on olemassa Jyri Lavikka, tarkastusinsinööri, Inspecta Tarkastus 12.00 Lounas 13.00 Standardit ja lainsäädäntö Sammutuslaitteistojen läpikäynti • eri tyyppiset sammutuslaitteistot • kaasusammutuslaitteistoissa käytetyt tekniikat Antero Peltomaa, aluepäällikkö. Kiwa Inspecta 14.00 Kahvi 14.15 Koulutuksen päätteeksi suoritetaan pätevyyskokeen teoriaosuus. Pätevyyskokeen näyttökoe (käytännön osuus) järjestetään myöhemmin henkilön omalla työpaikalla. Teoriakokeen tuloksista hakija saa osatodistuksen. Lopullisen todistuksen hakija saa suoritettuaan käytännön osaamista arvostelevan näyttökokeen. 16.00 Päivä päättyy

Hinta

635,00 EUR + ALV 24 %

Koulutuspaikka

Scandic Helsinki Aviacongress (ent.Cumulus Resort Airport Congress Center)
Robert Huberin tie 4

01510 Vantaa

Kouluttaja

Jyri Lavikka, tarkastusinsinööri, Kiwa Inspecta Antero Peltomaa, aluepäällikkö, Kiwa Inspecta

Kysy lisätietoja

training.finland@inspecta.com puh. 010 521 600

Ilmoittaudu