Kaivostoiminnan turvallisuus

Ajankohta 16.5.2018 - 17.5.2018
Sijainti Vantaa

Ilmoittaudu

Esittely

Koulutuksessa käydään läpi kaivostoimintaan liittyvää lainsäädäntöä sekä viranomaismääräyksiä. Erilaisten riskien arvioinnista ja niiden hallinnasta esitetään toimintamalleja sekä opetetaan niihin liittyvien menetelmien käyttöä. Pääaiheina ovat työ-, ympäristö-, kemikaali-, automaatio- ja koneturvallisuuteen liittyvien riskien turvallinen hallinta. Koulutuksen tavoitteena on antaa laaja-alaista tietoa kaivosten, rikastamoiden ja muiden kaivostoimintaan liittyvien laitosten turvallisuuden varmistamisesta. Kattavasti suoritettu riskien kartoittaminen ja niiden kokonaisvaltainen hallinta varmistavat turvalliset toimintatavat. Koulutuksessa esitettävien riskienhallintamenetelmien ja dokumentaation tarkoituksena on toimia lupaprosessien tukena sekä auttaa osaltaan tarvittavien lupien ja hyväksyntöjen hakemisessa. Kokonaisvaltainen riskien hallinta takaa myös laitoksen turvallisen toiminnan ilman turhia keskeytyksiä.

Koulutuksen sisältö

1. päivä: 08:30 Aamukahvi ja ilmoittautuminen 09:00 Avaus Kari Hakkarainen, tekninen asiantuntija, Kiwa Inspecta 09.05 Kaivosturvallisuussäädökset •kaivoslainsäädäntö ja alan oppaat •säädösten tulkinta ajassamme •kaivoslainsäädäntöä tukeva lainsäädäntö Aki Ijäs, ylitarkastaja, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 09.45 Tauko 10.00 Tarkastukset ja vastuuhenkilöiden vaatimukset •kaivoslainsäädännön mukaiset tarkastukset •kaivosturvallisuuden vastuuhenkilön asema ja rooli Aki Ijäs 10.45 Kokonaisturvallisuuden hallitseminen •mitä on kokonaisturvallisuus •miten kokonaisturvallisuutta hallitaan •vastuutahot ja eri viranomaisten toimialueet Kari Hakkarainen 11.15 Lounas 12.15 Riskienarviointi •mitä ovat vaarat ja riskit •riskienarvioinnin yleiset periaatteet •riskienhallinnandokumentaatio •menetelmistä lyhyesti Kari Hakkarainen 12.45 Kemikaalien turvallinen käsittely ja varastointi •yleistä kemikaaliturvallisuudesta •keskeisimmät säädökset ja oppaat •kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 ja uudet asetukset 685/2015 ja 856/2012 Aki Ijäs 13.45 Iltapäiväkahvi 14.15 Kemikaalien turvallinen käsittely ja varastointi •REACH- ja CLP-asetusten perusteet sekä uudistunut käyttöturvallisuus-tiedote •kemikaaleista aiheutuvien vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi Sari Tuhkunen, ylitarkastaja, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 15.15 Tauko 15.30 Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus kaivostoiminnassa Juha Kurvinen, Tekninen asiantuntija, Kiwa Inspecta 16.15 Päivä päättyy 2. päivä: 08.30 Kone- ja laiteturvallisuus Koneiden valmistusta ja käyttöä koskeva lainsäädäntö: •koneen hankintaan liittyvät velvoitteet ja vastuut •kun käyttäjästä tulee valmistaja Kari Hakkarainen 09.15 Tauko 09.30 Kone- ja laiteturvallisuus Koneyhdistelmien ja -linjojen problematiikka: •milloin konelinjasta tulee uusi? •konelinjan hankinnassa tai sen modernisoinnissa huomioitavaa Kari Hakkarainen 10.15 Automaatioturvallisuus •tärkeimmät määräykset ja standardit •turvatyömalli Kari Hakkarainen 11.00 Tauko 11.15 Automaatioturvallisuus •prosessiriskien arviointi •turva-automaatioratkaisut Kari Hakkarainen 12.00 Lounas Koulutus päättyy

Hinta

900,00 EUR + ALV 24 %

Koulutuspaikka

Clarion Hotel Helsinki Airport Vantaa
Karhumäentie 5

01530 Vantaa

Kouluttaja

Kari Hakkarainen, tekninen asiantuntija, Kiwa Inspecta Aki Ijäs, ylitarkastaja, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) (saattaa vaihtua) Sari Tuhkunen, ylitarkastaja, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) (saattaa vaihtua) Juha Kurvinen, tekninen asiantuntija, Kiwa Inspecta

Kysy lisätietoja

training.finland@inspecta.com puh. 010 521 600

Ilmoittaudu