Käytössä olevien koneiden tekninen turvallisuus

Ajankohta 15.5.2019
Aika 08:30
Kesto 1 pvä
Sijainti Vantaa

Ilmoittaudu

Esittely

Koulutuksessa käydään läpi olennaisimmat käytössä olevia koneita koskevat tekniseen turvallisuuteen liittyvät vaatimukset. Aamupäivän aikana tutustutaan tarkemmin koneiden valinnassa ja hankinnassa huomioon otettaviin asioihin sekä koneen sijoittamiseen liittyviin turvallisuusnäkökohtiin. Iltapäivän puolella kuullaan kaikkia koneita koskevista rakenteellisista turvallisuusvaatimuksista ja koneille tehtävien tarkastusten sisällöstä. Koulutuksen lopuksi käsitellään vielä koneiden modernisointia. Heti koulutuksen alussa koulutukseen osallistuvilta kerätään kysymyksiä, joihin osallistujat toivovat saavansa vastauksia koulutuspäivän aikana. Kaikkiin aiheeseen liittyviin kysymyksiin pyritään löytämään vastaus päivän aikana. HUOM! Koulutuksessa opiskellaan käytössä olevien koneiden tekniseen turvallisuuteen liittyviä perusasioita. Koulutukseen osallistuvilla ei tarvitse olla ennakkotietoa aiheesta koulutukseen tultaessa. Suositeltavaa kuitenkin on, että koulutukseen tultaessa osallistujilla on halussaan perustiedot koneiden käytönaikaista työturvallisuutta koskevista säädöksistä ja niiden sisältämistä velvoitteista, esim. koulutuksen Työturvallisuus koneiden käytössä sisältämät tiedot. Kyseinen koulutus järjestetään edellisenä päivänä samassa paikassa tämän koulutuksen kanssa, jolloin koulutukseen tulijat voivat halutessaan osallistua helposti molempiin koulutuksiin. Molempiin koulutuksiin osallistuminen ja niiden päätteeksi järjestettävien tenttien läpäisy on edellytyksenä Työpaikan koneturvallisuuskortin myöntämiselle. Koulutukseen osallistuvat saavat 20 % alennuksen Inspectan kesällä 2016 julkaisemasta Koneturvallisuuden käsikirjasta.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on tarkoitettu koneiden käytönaikaisesta turvallisuudesta vastaaville ja siitä kiinnostuneille henkilöille sekä työpaikan työturvallisuusasioista vastaaville ja työsuojeluorganisaatioon kuuluville henkilöille. Koulutus sopii myös koneiden ja työvälineiden käytönaikaisia tarkastuksia tekeville ns. päteville henkilöille (VNa 403/2008, 5 §). Koulutus on yleinen eikä siinä rajoituta mihinkään tiettyyn koneryhmään tai teollisuudenalaan.

Koulutuksen sisältö

8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9:00 Koulutuksen avaus - Yleiset asiat - Osallistujien omien kysymysten kerääminen Katri Tytykoski, Kiwa Inspecta 9:30 Koneen valinta ja hankinta – Koneen valinta ja valintakriteerit – Käyttöohjeet ja muu dokumentaatio – Konedirektiivi 2006/42/EY; mitä siitä pitää tietää työpaikoilla? Katri Tytykoski, Kiwa Inspecta 10:30 Koneen sijoittaminen - Turvaetäisyydet ja suojatilat - Kulkuväylät - Näkyvyys ja käyttöpaikat - Ympäristöolosuhteet Jukka Laaksonen, Kiwa Inspecta 11:30 Lounas 12:15 Kaikkia koneita koskevat yleiset rakenteelliset vaatimukset – Suojukset ja turvalaitteet – Varoituslaitteet ja merkinnät – Hallintalaitteet ja ohjausjärjestelmät – Käynnistäminen ja pysäyttäminen – Hätäpysäytys – Energialähteestä erottaminen Jukka Laaksonen, Kiwa Inspecta 13:15 Tarkastusten sisältö - Mekaaninen turvallisuus - Sähköturvallisuus - Hydrauliikka ja pneumatiikka - Dokumentaatio Jukka Laaksonen, Kiwa Inspecta 14:15 Kahvi 14:30 Koneen modernisointi - Mikä on modernisointia? - Modernisoitavan koneen turvallisuustaso Katri Tytykoski, Kiwa Inspecta 15:15 Kysymyksiä ja keskustelua 15:30 Tentti koulutuspäivän sisällöstä (Työpaikan koneturvallisuuskortin suorittaville) 16:00 Koulutus päättyy

Hinta

645,00 EUR + ALV 24 %

Koulutukseen osallistuvat saavat 20 % alennuksen Inspectan kesällä 2016 julkaisemasta Koneturvallisuuden käsikirjasta.

Koulutuspaikka

Scandic Helsinki Aviacongress
Robert Huberin tie 4

01510 Vantaa

Kouluttaja

Katri Tytykoski, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta Jukka Laaksonen, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta

Kysy lisätietoja

training.finland@inspecta.com p. 010 521 600

Ilmoittaudu