Koneiden riskien arvioinnin perusteet

Ajankohta 9.4.2019
Aika 08:30
Kesto 1 pv
Sijainti Vantaa

Ilmoittaudu

Esittely

Koneiden riskien arvioinnin merkitys on korostunut konedirektiivissä 2006/42/EY. Koneiden valmistajien on tehtävä riskien arviointi, jotta koneeseen sovellettavat terveys- ja turvallisuusvaatimukset voitaisiin määrittää. Sen jälkeen kone on suunniteltava ja rakennettava ottaen huomioon riskien arvioinnissa saadut tulokset. Myös riskien arviointia koskevat dokumentaatiovaatimukset ovat täsmentyneet konedirektiivissä 2006/42/EY. Käytössä olevien koneiden osalta riskien arviointia edellytetään työturvallisuuslain (738/2002) lisäksi valtioneuvoston asetuksessa työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008). Asetuksen mukaan työnantajan on selvitettävä ja arvioitava järjestelmällisesti kaikkien koneiden turvallisuus. Erityisesti koneiden riskien arviointia on tehtävä tuotannon ja työmenetelmien muutosten yhteydessä. Koulutuksessa käydään läpi koneiden riskien arvioinnin yleiset periaatteet sekä teoriatasolla että käytännön harjoitustyön avulla. Koulutuksessa tutustutaan myös yleisimpiin riskien arvioinnissa käytettäviin menetelmiin ja riskien hallinnassa sovellettavaan turvallistamistoimenpiteiden ensisijaisuusjärjestykseen.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on tarkoitettu kaikille koneiden riskien arviointia tekeville ja siitä kiinnostuneille. Koulutus soveltuu yhtä hyvin koneiden suunnittelijoille ja valmistajille kuin myös henkilöille, jotka arvioivat käytössä olevien ja hankittavien koneiden turvallisuutta työpaikoilla. Koulutuksessa opiskellaan koneiden riskien arvioinnin perusasioita eli koulutukseen osallistuvilla ei tarvitse olla minkäänlaista ennakkotietoa koneiden riskien arvioinnin tekemisestä. Suositeltavaa kuitenkin on, että koulutukseen tultaessa osallistujilla on halussaan perustiedot koneiden turvallisuutta koskevista säädöksistä ja yleisistä suunnitteluperusteista (esim. koulutuksen Koneiden turvallisuuden perusteet suunnittelijoille ja valmistajille tai Työturvallisuus koneiden käytössä sisältämät tiedot).

Koulutuksen sisältö

8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9:00 Koulutuksen avaus - Yleiset asiat - Osallistujien omien kysymysten kerääminen 9:15 Riskien arvioinnin taustoja – Lainsäädännöstä tulevat velvoitteet – Yhdenmukaistettujen standardien merkitys Tauko 10:15 Koneiden riskien arvioinnin periaatteet ja menetelmät – Riskienarviointiprosessin vaiheet – Riskin suuruuden arviointimenetelmiä Riskimatriisi Riskigraafi Numeerinen pisteytys Yhdistelmätyökalut – Riskien arvioinnin dokumentointi – Esimerkkejä riskien arvioinnissa havaituista käytännön ongelmista ja puutteista Tauko sopivassa välissä 11:45 Lounas 12:30 Edellinen aihe jatkuu 13:00 Harjoitustyön esittely – Esimerkkikoneen esittely – Tehtävän kuvaus (toimintatapa, menetelmä, tavoitteet) 13:15 Tauko 13:30 Harjoitustyön tekeminen ryhmissä – Vaaratekijöiden tunnistaminen ja riskien alustava arviointi 14:15 Kahvi 14:30 Harjoitustyön purku ja esimerkkiratkaisu – Ryhmien tulosten läpikäyminen – Esimerkkiratkaisu ja sille esitettävät perustelut 15:30 Turvallistamistoimenpiteiden ensisijaisuusjärjestys ja jäännösriskien arviointi Koulutuksen yhteenveto 16:00 Koulutus päättyy

Hinta

645,00 EUR + ALV 24 %

Koulutukseen osallistuvat saavat 20 % alennuksen Inspectan kesällä 2016 julkaisemasta uudesta Koneturvallisuuden käsikirjasta.

Koulutuspaikka

Scandic Helsinki Aviacongress
Robert Huberin tie 4

01510 Vantaa

Kouluttaja

Katri Tytykoski, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta Jenni Kiviaho, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta

Lisätiedot

Koulutukseen osallistuvat saavat 20 % alennuksen Inspectan kesällä 2016 julkaisemasta uudesta Koneturvallisuuden käsikirjasta.

Hyvä tietää tapahtumasta

Tutustu myös: Koneturvallisuuskoulutusten hierarkiakaaviosta näkee yhdellä silmäyksellä Inspectan koko koulutustarjonnan koneturvallisuuden alueella. Kaavio kertoo myös havainnollisesti, mille kohderyhmälle kukin kurssi on ensisijaisesti suunniteltu ja minkä tasoisia eri kurssit ovat.

Kysy lisätietoja

training.finland@inspecta.com p. 010 521 600

Ilmoittaudu