Koneiden turvallisuuden perusteet suunnittelijoille ja valmistajille. Osa 1: Lainsäädäntö

Ajankohta 22.1.2019
Aika 08:30
Kesto 1 pvä
Sijainti Vantaa

Ilmoittaudu

Esittely

Koulutuksen ensimmäisessä osassa käsitellään konedirektiivin 2006/42/EY asettamia turvallisuusvaatimuksia koneiden suunnittelulle ja valmistukselle sekä direktiivissä säädettyjä koneiden valmistajan velvollisuuksia. Koulutuksessa käsitellään myös standardien käyttöä ja merkitystä säädösten noudattamisen tukena, koneiden yleisiä suunnitteluperiaatteita sekä osittain valmiita koneita koskevia konedirektiivin vaati-muksia. Lisäksi koulutuksessa tutustutaan EU:n komission julkaisemaan viralliseen konedirektiivin soveltamisoppaaseen ja sen sisältämiin tulkintoihin. Koulutuspäivän päätteeksi järjestetään ns. kysymysklinikka, jonka aikana käsitellään koulutuksen aikana esiin nousseita ja osallistujien etukäteen toimittamia kysymyksiä (kysymyksiä voi toimittaa luennoitsijoille etukäteen sähköpostilla). HUOM! Koulutuksen toiseksi osuudeksi on tarjolla kaksi vaihtoehtoista koulutuspäivää: Tur-vallistaminen automaation keinoin ja Turvallistaminen mekaanisin keinoin. Nämä koulutuspäivät toteutetaan rinnakkain heti seuraavana päivänä koulutuksen ensimmäi-sen osuuden jälkeen, jolloin ensimmäiseen osuuteen tulevat voivat halutessaan osallis-tua helposti peräkkäisinä päivinä peruskurssin molempiin osuuksiin. Peruskurssin molempiin osuuksiin osallistuminen ja koulutuspäivien päätteeksi järjes-tettävien tenttien läpäiseminen on edellytyksenä Valmistajan koneturvallisuuskortin suorittamiselle. Koulutukseen osallistuvat saavat 20 % alennuksen Inspectan kesällä 2016 julkaisemasta Koneturvallisuuden käsikirjasta.

Tavoite

Kaksiosaisen peruskurssin tavoitteena on antaa osallistujille perustiedot koneiden suunnittelijoiden ja valmistajien velvollisuuksista, koneita koskevista teknisistä tur-vallisuusvaatimuksista, turvallisuusratkaisujen käytännön toteuttamisesta ja koneiden suunnittelussa käytettävistä turvallisuusstandardeista.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on yleinen eikä siinä rajoituta mihinkään tiettyyn koneryhmään. Koulutus soveltuu ensisijaisesti koneiden suunnittelijoille ja valmistajille sekä asentajille. Kou-lutus sopii hyvin myös muille konedirektiivin vaatimuksista ja niiden soveltamisesta kiinnostuneille.

Koulutuksen sisältö

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.00 Koulutuksen avaus ja johdatus päivän aiheeseen 9.15 Konedirektiivin yleisesittely - Voimaantulo - Sovellettavuus ja soveltamisala - Mikä on kone? Konedirektiivin sisältämät määritelmät - Standardien merkitys konedirektiivin vaatimusten noudattamisen tukena Katri Tytykoski, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta Konedirektiivin vaatimukset koneen suunnittelijoille ja valmistajille - Koneen valmistajan velvollisuudet, (mm. koneen tekninen tiedosto, käyttöohjeet, CE-merkintä ja muut koneen merkinnät, EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus) - Riskien arvioinnin merkitys koneen suunnittelussa ja riskien arviointia koskevat vaatimukset - Olennaiset turvallisuusvaatimukset: liitteen I esittely Katri Tytykoski, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta 11.45 Lounas 12.30 Koneiden yleiset suunnitteluperiaatteet - Luontaisesti turvalliset suunnittelutoimenpiteet - Suojaustekniset toimenpiteet - Täydentävät toimenpiteet - Käyttöä koskevat tiedot Jenni Kiviaho, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta 13.30 Koneen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Katri Tytykoski, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta 14.00 Kahvitauko 14.15 Osittain valmiita koneita koskevat vaatimukset - Mikä on osittain valmis kone? - Osittain valmiin koneen valmistajia koskevat velvollisuudet - Osittain valmiin koneen markkinoille saattaminen ja siihen liittyviä näkökohtia Katri Tytykoski, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta 15.15 Kysymysklinikka 15.30 Tentti koulutuspäivän sisällöstä (Valmistajan koneturvallisuus-kortin suorittaville) 16.00 Koulutuspäivä päättyy

Hinta

495,00 EUR + ALV 24 %

Koulutukseen osallistuvat saavat 20 % alennuksen Inspectan kesällä 2016 julkaisemasta Koneturvallisuuden käsikirjasta.

Koulutuspaikka

Scandic Helsinki Aviacongress
Robert Huberin tie 4

01510 Vantaa

Kouluttaja

Katri Tytykoski, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta Jenni Kiviaho, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta

Kysy lisätietoja

training.finland@inspecta.com puh. 010 521 600

Ilmoittaudu