Koneiden turvallisuuden perusteet suunnittelijoille ja valmistajille. Osa 2: Turvallistaminen automaation keinoin

Ajankohta 4.12.2018
Kesto 1 pvä
Sijainti Mikkeli

Ilmoittaudu

Esittely

”Turvallistaminen automaation keinoin” -koulutuspäivässä käsitellään koneen ohjaustoimintoja, energiansyöttöä, koneiden ulkoista rakennetta, suojuksia ja turvalaitteita sekä koneen turvallisuuteen liittyviä ohjausjärjestelmiä. Koulutuspäivän päätteeksi järjestetään ns. kysymysklinikka, jonka aikana käsitellään koulutuksen aikana esiin nousseita ja osallistujien etukäteen toimittamia kysymyksiä (kysymyksiä voi toimittaa luennoitsijoille etukäteen sähköpostilla). HUOM! Kaksiosaisen peruskurssin toiseksi osuudeksi on tarjolla kaksi vaihtoehtoista (rinnakkain järjestettävää) koulutuspäivää. Osallistujat voivat ensimmäisen koulutuspäivän (osa 1: Lainsäädäntö) jälkeen jatkaa oman kiinnostuksensa mukaisesti opiskelemaan joko koneiden turvallistamista automaation keinoin (osa 2: Turvallistaminen automaation keinoin) tai koneiden turvallistamista mekaanisin keinoin (osa 2: Turvallistaminen mekaanisin keinoin). Edellytyksenä peruskurssin toiseen osuuteen osallistumiselle on ensimmäisen osuuden (osa 1: Lainsäädäntö) sisällön hallitseminen. Peruskurssin ensimmäinen osuus toteutetaan edellisenä päivänä ennen koulutuksen toista osuutta, jolloin koulutukseen tulevat voivat halutessaan osallistua helposti peräkkäisinä päivinä peruskurssin molempiin osuuksiin. Peruskurssin molempiin osuuksiin osallistuminen ja koulutuspäivien päätteeksi järjestettävien tenttien läpäiseminen on edellytyksenä Valmistajan koneturvallisuuskortin suorittamiselle. Koulutukseen osallistuvat saavat 20 % alennuksen Inspectan kesällä 2016 julkaisemasta Koneturvallisuuden käsikirjasta.

Tavoite

Kaksiosaisen peruskurssin tavoitteena on antaa osallistujille perustiedot koneiden suunnittelijoiden ja valmistajien velvollisuuksista, koneita koskevista teknisistä turvallisuusvaatimuksista, turvallisuusratkaisujen käytännön toteuttamisesta ja koneiden suunnittelussa käytettävistä turvallisuusstandardeista.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on yleinen eikä siinä rajoituta mihinkään tiettyyn koneryhmään. Koulutus soveltuu ensisijaisesti koneiden suunnittelijoille ja valmistajille sekä asentajille.

Koulutuksen sisältö

8:30 Ohjaustoiminnot – Ohjaustoiminnot – Ohjauslaitteet – Odottamattoman käynnistyksen estäminen – Hallintalaitteiden yleisiä vaatimuksia – Merkinantolaitteiden ja ohjaimien koodaus – Ohjauslaitteiden suojaus – Toimintatavat ja niiden valinta Jenni Kiviaho, Kiwa Inspecta 10:00 Energiansyöttö – Erottaminen energialähteistä - Sähkölaitteiston suojaaminen - Hydraulisen energiansyötön suojauksia Jenni Kiviaho, Kiwa Inspecta 10:45 Koneiden ulkoinen rakenne – Turvaetäisyydet ja -välit – Suojausteknisten laitteiden sijoitus Katri Tytykoski, Kiwa Inspecta 11:15 Lounastauko 12:00 Suojukset ja turvalaitteet - Suojuksen ja turvalaitteen valinta - Toimintaankytkentälaitteen valinta - Vaaravyöhykkeen valvonta - Vähimmäisetäisyys vaaravyöhykkeeseen - Passivointi - Kuittaukset Jenni Kiviaho, Kiwa Inspecta 13:15 Koneiden ohjausjärjestelmällä toteutettavat turvatoiminnot - Ohjausjärjestelmällä toteutetut turvatoiminnot yleisesti - Koneiden turvatoimintoja koskevien standardien vertailu - Turvatoimintojen toteuttaminen pääpiirteissään standardien SFS-EN ISO 13849-1 &- 2 ja SFS-EN 62061 mukaisestivälttäminen Jenni Kiviaho, Kiwa Inspecta 14:00 Kahvitauko 14:15 Edellinen aihe jatkuu 15:00 Kysymysklinikka 15:30 Tentti koulutuspäivän sisällöstä (Valmistajan koneturvallisuuskortin suorittaville) 16:00 Koulutus päättyy

Hinta

645,00 EUR + ALV 24 %

Koulutukseen osallistuvat saavat 20 % alennuksen Inspectan kesällä 2016 julkaisemasta Koneturvallisuuden käsikirjasta.

Koulutuspaikka

Original Sokos Hotel Vaakuna
Porrassalmenkatu 9

50100 Mikkeli

Kouluttaja

Katri Tytykoski, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta Jenni Kiviaho, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta

Kysy lisätietoja

Anne Kankaanpää training.finland@inspecta.com puh. 010 521 600

Ilmoittaudu