Koneiden turvallisuuden perusteet suunnittelijoille ja valmistajille. Osa 2: Turvallistaminen automaation keinoin

Ajankohta 16.5.2018
Kesto 1 pvä
Sijainti Kuopio

Ilmoittaudu

Esittely

”Turvallistaminen automaation keinoin” -koulutuspäivässä käsitellään koneen ohjaustoimintoja, energiansyöttöä, koneiden ulkoista rakennetta, suojuksia ja turvalaitteita sekä koneen turvallisuuteen liittyviä ohjausjärjestelmiä. Koulutuspäivän päätteeksi järjestetään ns. kysymysklinikka, jonka aikana käsitellään koulutuksen aikana esiin nousseita ja osallistujien etukäteen toimittamia kysymyksiä (kysymyksiä voi toimittaa luennoitsijoille etukäteen sähköpostilla). HUOM! Kaksiosaisen peruskurssin toiseksi osuudeksi on tarjolla kaksi vaihtoehtoista (rinnakkain järjestettävää) koulutuspäivää. Osallistujat voivat ensimmäisen koulutuspäivän (osa 1: Lainsäädäntö) jälkeen jatkaa oman kiinnostuksensa mukaisesti opiskelemaan joko koneiden turvallistamista automaation keinoin (osa 2: Turvallistaminen automaation keinoin) tai koneiden turvallistamista mekaanisin keinoin (osa 2: Turvallistaminen mekaanisin keinoin). Edellytyksenä peruskurssin toiseen osuuteen osallistumiselle on ensimmäisen osuuden (osa 1: Lainsäädäntö) sisällön hallitseminen. Peruskurssin ensimmäinen osuus toteutetaan edellisenä päivänä ennen koulutuksen toista osuutta, jolloin koulutukseen tulevat voivat halutessaan osallistua helposti peräkkäisinä päivinä peruskurssin molempiin osuuksiin. Peruskurssin molempiin osuuksiin osallistuminen ja koulutuspäivien päätteeksi järjestettävien tenttien läpäiseminen on edellytyksenä Valmistajan koneturvallisuuskortin suorittamiselle. Koulutukseen osallistuvat saavat 20 % alennuksen Inspectan kesällä 2016 julkaisemasta Koneturvallisuuden käsikirjasta.

Tavoite

Kaksiosaisen peruskurssin tavoitteena on antaa osallistujille perustiedot koneiden suunnittelijoiden ja valmistajien velvollisuuksista, koneita koskevista teknisistä turvallisuusvaatimuksista, turvallisuusratkaisujen käytännön toteuttamisesta ja koneiden suunnittelussa käytettävistä turvallisuusstandardeista.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on yleinen eikä siinä rajoituta mihinkään tiettyyn koneryhmään. Koulutus soveltuu ensisijaisesti koneiden suunnittelijoille ja valmistajille sekä asentajille.

Koulutuksen sisältö

8:30 Ohjaustoiminnot - Ohjaustoiminnot: Käynnistäminen Pysäyttäminen Turvatoimintojen tilapäinen käytöstä poisto Hätäpysäytys - Ohjauslaitteet: Pakkokäyttöinen hallintaelin, nykäyskäyttö Kaksinkäsin ohjaus Sallintalaite Langaton ohjaus - Odottamattoman käynnistyksen estäminen - Hallintalaitteiden yleisiä vaatimuksia - Merkinantolaitteiden ja ohjaimien koodaus - Ohjauslaitteiden suojaus - Toimintatavat ja niiden valinta Jenni Kiviaho, Inspecta Tarkastus Oy 9:30 Energiansyöttö - Erottaminen energialähteistä: Sähkö Hydrauliikka Pneumatiikka - Sähkölaitteiston suojaaminen - Hydraulisen energiansyötön suojauksia Jenni Kiviaho, Inspecta Tarkastus Oy 10:15 Koneiden ulkoinen rakenne - Koneen rakenteen yleisiä vaatimuksia: Pääsy työskentely- ja huoltokohteisiin - Turvaetäisyydet ja - välit: Suojusten ja toimintaankytkettyjen suojusten sijoittaminen Katri Tytykoski, Inspecta Tarkastus Oy 11:15 Lounastauko 12:00 Suojukset ja turvalaitteet - Suojuksen ja turvalaitteen valinta: Kiinteä suojus Avattava suojus; toimintaan kytketty suojus - Toimintaankytkentälaitteen valinta - Vaaravyöhykkeen valvonta - Vähimmäisetäisyys vaaravyöhykkeeseen - Passivointi - Kuittaukset Jenni Kiviaho, Inspecta Tarkastus Oy 13:15 Turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmät, ISO 13849-1 &-2 pääpiirteet - Termit - PL-tason määritys - Suunnitteluprosessi - Nimetyt rakenteet - Yhteisvikaantuminen - Systemaattiset vikojen välttäminen - Komponentit - Suunnitteluvaatimusten todentaminen, testaaminen ja kelpuutus: Saavutetun PL-tason todentaminen Yhteisviat Turvallisuuden perusperiaatteet Hyvin koetellut turvallisuusperiaatteet Vikojen poissulkeminen Jenni Kiviaho, Inspecta Tarkastus Oy 14:00 Kahvitauko 14:15 Edellinen aihe jatkuu 15:00 Kysymysklinikka 15:30 Tentti koulutuspäivän sisällöstä (Valmistajan koneturvallisuuskortin suorittaville) 16:00 Koulutus päättyy

Hinta

645,00 EUR + ALV 24 %

Koulutukseen osallistuvat saavat 20 % alennuksen Inspectan kesällä 2016 julkaisemasta Koneturvallisuuden käsikirjasta.

Koulutuspaikka

Original Sokos Hotel Puijonsarvi
Minna Canthin katu 16

70100 Kuopio

Kouluttaja

Katri Tytykoski, johtava asiantuntija, Inspecta Tarkastus Oy Jenni Kiviaho, johtava asiantuntija, Inspecta Tarkastus Oy

Kysy lisätietoja

training.finland@inspecta.com puh. 010 521 600

Ilmoittaudu