Koneiden turvallisuuden perusteet suunnittelijoille ja valmistajille. Osa 2: Turvallistaminen mekaanisin keinoin

Ajankohta 24.1.2018
Aika 08:30
Kesto 1 pvä
Sijainti Tampere

Ilmoittaudu

Esittely

”Turvallistaminen mekaanisin keinoin”-koulutuspäivässä käsitellään geometrisia ja fyysisiä näkökohtia koneen turvallistamisessa, koneensuunnittelua koskevan yleisen teknisen tietämyksen huomioonottamista, kunnossapidettävyydestä huolehtimista, koneen käyttöpaikkoja ja kulkuteitä sekä vaaroille altistumisen rajoittamista laitteiden luotettavuuden avulla. Koulutuspäivän päätteeksi järjestetään ns. kysymysklinikka, jonka aikana käsitellään koulutuksen aikana esiin nousseita ja osallistujien etukäteen toimittamia kysymyksiä (kysymyksiä voi toimittaa luennoitsijoille etukäteen sähköpostilla). HUOM! Kaksiosaisen peruskurssin toiseksi osuudeksi on tarjolla kaksi vaihtoehtoista (rinnakkain järjestettävää) koulutuspäivää. Osallistujat voivat ensimmäisen koulutuspäivän (osa 1: Lainsäädäntö) jälkeen jatkaa oman kiinnostuksensa mukaisesti opiskelemaan joko koneiden turvallistamista automaation keinoin (osa 2: Turvallistaminen automaation keinoin) tai koneiden turvallistamista mekaanisin keinoin (osa 2: Turvallistaminen mekaanisin keinoin). Edellytyksenä peruskurssin toiseen osuuteen osallistumiselle on ensimmäisen osuuden (osa 1: Lainsäädäntö) sisällön hallitseminen. Peruskurssin ensimmäinen osuus toteutetaan edellisenä päivänä ennen koulutuksen toista osuutta, jolloin koulutukseen tulevat voivat halutessaan osallistua helposti peräkkäisinä päivinä peruskurssin molempiin osuuksiin. Peruskurssin molempiin osuuksiin osallistuminen ja koulutuspäivien päätteeksi järjestettävien tenttien läpäiseminen on edellytyksenä Valmistajan koneturvallisuuskortin suorittamiselle. Koulutukseen osallistuvat saavat 20 % alennuksen Inspectan kesällä 2016 julkaisemasta Koneturvallisuuden käsikirjasta.

Tavoite

Kaksiosaisen peruskurssin tavoitteena on antaa osallistujille perustiedot koneiden suunnittelijoiden ja valmistajien velvollisuuksista, koneita koskevista teknisistä turvallisuusvaatimuksista, turvallisuusratkaisujen käytännön toteuttamisesta ja koneiden suunnittelussa käytettävistä turvallisuusstandardeista.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on yleinen eikä siinä rajoituta mihinkään tiettyyn koneryhmään. Koulutus soveltuu ensisijaisesti koneiden suunnittelijoille ja valmistajille sekä asentajille.

Koulutuksen sisältö

8:30 Geometriset ja fyysiset näkökohdat turvallistamisessa - Näkyvyys - Muotoilu, sijoittelu ja suojaaminen - Käyttövoima ja liike-energia - Vakavuudesta huolehtiminen Jukka Laaksonen, Inspecta Tarkastus Oy 10:00 Koneensuunnittelua koskevan yleisen teknisen tietämyksen huomioonottaminen - Rasitusten laskenta - Materiaalinvalinta - Päästöjen rajoittaminen - Sopivan teknologian valinta Markku Kemppi, Inspecta Tarkastus Oy 11:15 Lounas 12:00 Kunnossapidettävyydestä huolehtiminen - Vaaroille altistumisen rajoittaminen - Pääsy huoltokohteisiin - Kunnossapidettävyys - Erottaminen - Puhdistus Jukka Laaksonen, Inspecta Tarkastus Oy 13:00 Koneen käyttöpaikat ja kulkutiet Markku Kemppi, Inspecta Tarkastus Oy 14:00 Kahvitauko 14:15 Vaaroille altistumisen rajoittaminen laitteiden luotettavuuden avulla - Vikaantumistodennäköisyyden pienentäminen - Luotettavien komponenttien ja laitteiden käyttö - Tietyllä tavalla vikaantuvien komponenttien käyttö - Komponenttien tai osajärjestelmien kahdentaminen tai varmennus - Vaaroille altistumisen rajoittaminen mekanisoimalla tai automatisoimalla Jukka Laaksonen, Inspecta Tarkastus Oy 15:00 Kysymysklinikka 15:30 Tentti koulutuspäivän sisällöstä (Valmistajan koneturvallisuuskortin suorittaville) 16:00 Koulutus päättyy

Hinta

645,00 EUR + ALV 24 %

Koulutukseen osallistuvat saavat 20 % alennuksen Inspectan kesällä 2016 julkaisemasta Koneturvallisuuden käsikirjasta.

Koulutuspaikka

Holiday Club Tampereen Kylpylä
Lapinniemenranta 12

33180 Tampere

Kouluttaja

Jukka Laaksonen, johtava asiantuntija, Inspecta Tarkastus Oy Markku Kemppi, johtava asiantuntija, Inspecta Tarkastus Oy

Kysy lisätietoja

Jaana Ista training.finland@inspecta.com p. 010 521 600

Ilmoittaudu