Koneiden turvallisuuden perusteet suunnittelijoille ja valmistajille. Osa 2: Turvallistaminen mekaanisin keinoin

Ajankohta 23.1.2019
Aika 08:30
Kesto 1 pvä
Sijainti Vantaa

Ilmoittaudu

Esittely

”Turvallistaminen mekaanisin keinoin”-koulutuspäivässä käsitellään geometrisia ja fyysisiä näkökohtia koneen turvallistamisessa, koneensuunnittelua koskevan yleisen teknisen tietämyksen huomioonottamista, kunnossapidettävyydestä huolehtimista, koneen käyttöpaikkoja ja kulkuteitä sekä vaaroille altistumisen rajoittamista laitteiden luotettavuuden avulla. Koulutuspäivän päätteeksi järjestetään ns. kysymysklinikka, jonka aikana käsitellään koulutuksen aikana esiin nousseita ja osallistujien etukäteen toimittamia kysymyksiä (kysymyksiä voi toimittaa luennoitsijoille etukäteen sähköpostilla). HUOM! Kaksiosaisen peruskurssin toiseksi osuudeksi on tarjolla kaksi vaihtoehtoista (rinnakkain järjestettävää) koulutuspäivää. Osallistujat voivat ensimmäisen koulutuspäivän (osa 1: Lainsäädäntö) jälkeen jatkaa oman kiinnostuksensa mukaisesti opiskelemaan joko koneiden turvallistamista automaation keinoin (osa 2: Turvallistaminen automaation keinoin) tai koneiden turvallistamista mekaanisin keinoin (osa 2: Turvallistaminen mekaanisin keinoin). Edellytyksenä peruskurssin toiseen osuuteen osallistumiselle on ensimmäisen osuuden (osa 1: Lainsäädäntö) sisällön hallitseminen. Peruskurssin ensimmäinen osuus toteutetaan edellisenä päivänä ennen koulutuksen toista osuutta, jolloin koulutukseen tulevat voivat halutessaan osallistua helposti peräkkäisinä päivinä peruskurssin molempiin osuuksiin. Peruskurssin molempiin osuuksiin osallistuminen ja koulutuspäivien päätteeksi järjestettävien tenttien läpäiseminen on edellytyksenä Valmistajan koneturvallisuuskortin suorittamiselle. Koulutukseen osallistuvat saavat 20 % alennuksen Inspectan kesällä 2016 julkaisemasta Koneturvallisuuden käsikirjasta.

Tavoite

Kaksiosaisen peruskurssin tavoitteena on antaa osallistujille perustiedot koneiden suunnittelijoiden ja valmistajien velvollisuuksista, koneita koskevista teknisistä turvallisuusvaatimuksista, turvallisuusratkaisujen käytännön toteuttamisesta ja koneiden suunnittelussa käytettävistä turvallisuusstandardeista.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on yleinen eikä siinä rajoituta mihinkään tiettyyn koneryhmään. Koulutus soveltuu ensisijaisesti koneiden suunnittelijoille ja valmistajille sekä asentajille.

Koulutuksen sisältö

8:30 Geometriset ja fyysiset näkökohdat turvallistamisessa - Näkyvyys - Muotoilu, sijoittelu ja suojaaminen - Käyttövoima ja liike-energia - Vakavuudesta huolehtiminen 10:00 Koneensuunnittelua koskevan yleisen teknisen tietämyksen huomioonottaminen - Rasitusten laskenta - Materiaalinvalinta - Päästöjen rajoittaminen - Sopivan teknologian valinta 11:15 Lounastauko 12:00 Kunnossapidettävyydestä huolehtiminen - Vaaroille altistumisen rajoittaminen - Pääsy huoltokohteisiin - Kunnossapidettävyys - Erottaminen - Puhdistus 13:00 Koneen kulkutiet 14:00 Kahvitauko 14:15 Vaaroille altistumisen rajoittaminen rakenteiden ja osien luotettavuuden avulla - Vikaantumistodennäköisyyden pienentäminen - Vaurion synty - Rakenteiden luokittelu - Luotettavien rakenteiden ja komponenttien käyttö - Tietyllä tavalla vikaantuvien komponenttien käyttö - Vaurionsietoperiaate - Eri vikamuotojen vuorovaikutus 15:15 Tentti koulutuspäivän sisällöstä n. 16:00 Koulutuspäivä päättyy

Hinta

645,00 EUR + ALV 24 %

Koulutukseen osallistuvat saavat 20 % alennuksen Inspectan kesällä 2016 julkaisemasta Koneturvallisuuden käsikirjasta.

Koulutuspaikka

Scandic Helsinki Aviacongress
Robert Huberin tie 4

01510 Vantaa

Kouluttaja

Jukka Laaksonen, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta Markku Kemppi, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta

Kysy lisätietoja

training.finland@inspecta.com p. 010 521 600

Ilmoittaudu