Koneturvallisuus prosessiteollisuudessa

Ajankohta 14.3.2019
Aika 08:30
Sijainti Vantaa

Ilmoittaudu

Esittely

Koulutuksessa käsitellään prosessilaitoksen suunnittelussa ja rakentamisessa mukana olevien eri toimijoiden rooleja ja vastuita koneturvallisuuden näkökulmasta. Päivän aikana käydään läpi mm. konedirektiivin soveltamista prosessilaitoksessa ja konedirektiivin edellyttämää koneiden riskien arviointia osana prosessilaitoksen riskien arviointia. Lisäksi koulutuksessa tutustutaan tarkemmin koneiden kulkuteitä ja huoltotasoja koskeviin vaatimuksiin sekä käytännön ongelmatilanteisiin, joihin voi törmätä hyödynnettäessä olemassa olevia kulkuteitä ja huoltotasoja osana uutta konet-ta/konelinjaa. Koulutuksessa kuullaan myös prosessilaitoksiin sisältyviin koneisiin liittyvistä paine-laitteista sekä koneturvallisuuteen liittyvistä työnantajan vastuista ja velvollisuuksista prosessilaitosta modernisoitaessa.

Kenelle koulutus sopii?

-prosessiteollisuudelle koneita toimittavat laitevalmistajat -prosessiteollisuuden laitostoimittajat (suunnittelijat, turvallisuusasiantuntijat, tuoteturvallisuusvastaavat, tuotepäälliköt jne.) -toiminnanharjoittajat prosessiteollisuudessa (hankintahenkilöstö, ostajat, turvallisuusasian-tuntijat jne.)

Koulutuksen sisältö

8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9:00 Koulutuksen avaus ja johdatus päivän aiheeseen 9:15 Konedirektiivin soveltaminen prosessilaitoksessa - Koneet, osittain valmiit koneet ja koneyhdistelmät Katri Tytykoski, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta 10:00 Eri toimijoiden roolit ja vastuut prosessilaitosta suunniteltaessa ja rakennettaessa - Toiminnanharjoittaja - Työnantajat rakennusaikana ja laitoksen käydessä - Laitostoimittaja, laitetoimittajat ja alihankkijat - Viranomaiset - Tarkastuslaitokset Jukka Laaksonen, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta 11:00 Koneiden riskien arviointi osana prosessilaitoksen riskien arviointia - Konedirektiivin edellytykset riskienarvioinnille - Koneen prosessille aiheuttamien riskien huomioon ottaminen prosessiriskien arvioinnissa Jenni Kiviaho, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta 11:45 Lounas 12:30 Koneiden kulkutiet ja huoltotasot prosessilaitoksessa - Yleiset vaatimukset kulkuteille ja huoltotasoille ja niiden alakohtaiset poik-keamat C-tyypin standardeissa - Olemassa olevien kulkuteiden ja huoltotasojen hyödyntäminen Jukka Laaksonen, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta 13:30 Koneisiin liittyvät painelaitteet - CE-merkintä - Dokumentointi - Valmistuksen vaatimukset Jukka Laaksonen, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta 14:30 Kahvi 14:45 Prosessilaitoksen modernisointi: työnantajan vastuut ja velvollisuudet koneiden osalta Katri Tytykoski , johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta 15:30 Osallistujien omien kysymysten käsittely 16:00 Koulutus päättyy

Hinta

645,00 EUR + ALV 24 %

Koulutuspaikka

Scandic Helsinki Aviacongress
Robert Huberin tie 4

01510 Vantaa

Kouluttaja

Katri Tytykoski, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta Jukka Laaksonen, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta Jenni Kiviaho, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta

Hyvä tietää tapahtumasta

Tutustu myös: Koneturvallisuuskoulutusten hierarkiakaaviosta näkee yhdellä silmäyksellä Inspectan koko koulutustarjonnan koneturvallisuuden alueella. Kaavio kertoo myös havainnollisesti, mille kohderyhmälle kukin kurssi on ensisijaisesti suunniteltu ja minkä tasoisia eri kurssit ovat.

Kysy lisätietoja

Jaana Ista training.finland@inspecta.com p. 010 521 600

Ilmoittaudu